Uppsalas vatten skyddas för framtiden

Uppsalas dricksvatten får ett bättre skydd mot utsläpp och föroreningar. Detta efter att nya riktlinjer tagits fram för bebyggelse och annan exploatering.

10 april 2018 14:40

– Nu finns kunskap som gör att vi kan ta hänsyn till grundvattnet på ett helt annat sätt än tidigare, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd och ordförande i Uppsala Vatten.

Bakgrunden är att Uppsala får sitt dricksvatten från Uppsala- och Vattholmaåsarna, ett 4,2 mil långt område från Ekoln i söder till Björklinge/Vattholma i norr. I takt med att Uppsala växer har det ansetts nödvändigt att få en samlad bild av hur grundvattnet ska skyddas i framtiden. Kommunen har därför gjort en omfattande risk- och konsekvensanalys.

Med hjälp av bland annat SGU, Statens geologiska undersökningar, har Uppsalaåsen kartlagts och analyser kring föroreningar och dricksvattenförsörjningen är nu mer träffsäkra.

De nya riktlinjerna kommer att påverka kommunens översiktsplanering framöver men inte några beslutade detaljplaner. Det var beskedet när kommunledningen höll presskonferens på tisdagen.

– I exempelvis Ulleråker ligger klubbade detaljplaner fast, säger Erik Pelling (S) ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Däremot kommer inte områden som ännu inte fått en detaljplan att bebyggas om de klassas som "extremt känsliga".

– Vi har en extremt känslig zon på åsryggen i Ulleråker som inte detaljplanelagts. Där kommer planen att förändras, säger Erik Pelling.

Ett område som kräver extrainsatser är E4:an.

– Därför flaggar vi redan nu för att Trafikverket behöver se över dagvattenavrinningen längs motorvägen, säger Maria Gardfjell.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!