Uppsalas lärarstudenter kan pusta ut

Hälften av Sveriges lärarutbildningar får inte fullt godkänt. Lärarstudenter vid Uppsala universitet kan dock pusta ut.

22 april 2019 13:00

Det är Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som granskat kvaliteten på totalt 67 förskole- och grundlärarutbildningar i landet. 35 av dessa får omdömet hög kvalitet och 32 ifrågasatt kvalitet. Framför allt brister utbildningarna i att många studenter inte får tillräcklig kunskap om forskningsmetoder och förmåga till kritisk tänkande. Däremot bedöms samltiga lärarutbildningar hålla hög kvalitet vad gäller bland annat jämställdhet och studentperspektiv. Lärosätena har nu ett år på sig att rätta till bristerna.

De tre lärarutbildningarna som granskats på Uppsala universitet – förskollärare, grundlärare årskurs 4–9 och grundlärare förskoleklass–årskurs 3 – får alla omdömet hög kvalitet.

UKÄ håller också på att granska kvaliteten på lärosätenas övriga lärarutbildningar, det vill säga ämneslärarutbildningar, grundskolans årskurs 7–9 samt gymnasieskolan. De resultaten kommer senare i år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Sandow