Forskarna ingår i ett internationellt team som för första gången presenterat ett resultat som troligen ger svar om var den kosmiska strålningen bildas. Kosmisk strålning upptäcktes 1912. Sedan dess har forskarna arbetat för att förstå dess ursprung.

Med hjälp av IceCube-teleskopet på Sydpolen har forskarna kunnat identifiera en neutrino och spåra dess ursprung. Neutriner produceras tillsammans med kosmisk strålning och består av oladdade elementarpartiklar som kan passera genom rymden i princip utan att påverkas. Den neutrino som fångades av teleskopet har nu kunnat spåras till den troliga källan, en så kallad blazar – en jättelik elliptisk galax som ligger cirka fyra miljarder ljusår från jorden. I mitten av galaxen finns ett massivt och snabbt snurrande svart hål.

Kosmisk strålning är svår att observera och mäta. Den består av laddade partiklar som rör sig genom ett kraftfullt magnetfält. De nya resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Science. Olga Botner från Uppsala universitet har arbetat med upptäckten tillsammans med kolleger från bland annat Stockholms universitet:

– I september förra året fångade IceCube upp en neutrino med väldigt hög energi och larmade andra teleskop, berättar Chad Finley vid Fysikum, Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.

– Samtidigt såg NASA:s Fermi-satellit och det så kallade Magic-teleskopet på Kanarieöarna en aktiv galax flamma upp på flera miljarder ljusårs avstånd i samma riktning som neutrinon kom från, säger han.

Chad Finley har lett arbetet med att analysera tidigare data från IceCube-teleskopet och hittat ett dussintal neutriner som kommer från samma håll. De utgör enligt forskarna ytterligare bevis på ett samband med högenergineutriner och den aktiva galaxen.

IceCube-teleskopet finns ett par kilometer ned i isen på Sydpolen. Det finansieras av amerikanska statliga National Science Foundation, men också av Tyskland, Sverige och Belgien samt sju andra länder. Svensk finansiering kommer från Vetenskapsrådet. Uppsala och Stockholms universitet grundade tillsammans med tre andra universitet det första neutrinteleskopet på Sydpolen 1992.