Uppsalabo får rätt mot sexsajt

En Uppsalabo blev missnöjd med ett abonnemang på en sexsajt. Nu rekommenderas företaget av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) att kompensera kunden.

2 februari 2017 18:14

Det var i maj förra året som Uppsalabon betalade för en testperiod vid en sexsajt med bas i Österrike. Han köpte ett så kallat "Silverpaket" för att kunna läsa och skicka meddelanden. Tjänsten kostade 19 kronor och varade i sju dagar. Den åttonde dagen förlängdes abonnemanget automatiskt och företaget drog 1 497 kronor från mannens konto. Enligt mannens anmälan till ARN framgick det inte tydligt nog att han ingått i något abonnemangsavtal när han betalade för testperioden.

Företaget har inte velat betala tillbaka pengarna och uppgett att mannen, i samband med att han accepterade användarvillkoren, accepterade att ett sjudagars premiumpaket måste sägas upp senast 24 timmar innan det går ut.

Nu rekommenderas företaget av ARN att kompensera kunden och betala tillbaka 1 497 kronor. Bland annat anser nämnden att företaget inte fullgjort sin informationsskyldighet genom att man "inte på korrekt sätt informerat om att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätt och hur konsumenten kan ta del av detta".

Uppfylls informationskraven har konsumenten rätt att ångra ett avtal om köp av en tjänst inom fjorton dagar. Om företaget brister i sin skyldighet att informera har konsumenten ändå rätt att ångra sig, skriver ARN i sitt beslut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kristoffer Olofsson