Uppsala ska bli mer äldrevänligt

Fler äldrebostäder, minskad ensamhet, ökad tillgänglighet och en mindre klyfta mellan stad och land. Det är fyra viktiga områden i Uppsala kommuns nya program för en äldrevänlig kommun.

15 augusti 2019 14:02

Programmet presenterades på onsdagen. Tanken är att det ska ligga till grund för en politik som ska göra livet för Uppsalas äldre mer rikt och självständigt.

Äldrenämndens ordförande Caroline Hoffstedt (S) presenterade programmet som bland annat har föregåtts av en bred dialog med runt 2000 äldre i kommunen.

– Vi behöver fler moderna servicehus, trygghetsboenden och seniorbostäder, både i stan och på landsbygden. Men också billigare kollektivtrafik och fler mobila träffpunkter, säger Caroline Hoffstedt.

De äldre efterfrågar också fler möjligheter till fysisk aktivitet. Det kan handla om att göra de äldregym som finns attraktiva både för män och kvinnor - i dag är det mest männen som nyttjar gymmen. Men det kan också handla om att sätta upp fler bänkar efter stans promenadstråk så att äldre kan vila. Det lockar till fler promenader. Ökade insatser för att bryta äldres ensamhet måste också till.

– En av de första åtgärderna vi hoppas få igång är att erbjuda fler platser med seniorluncher på landsbygden, säger Caroline Hoffstedt.

Många av förslagen kostar mycket pengar och äldrenämnden har sparkrav på sig redan i dag. Enligt Caroline Hoffstedt kommer mer pengar att skjutas till. Hur mycket vill hon återkomma till senare.

– Men alla bolag och förvaltningar ska vara med och jobba för en mer äldrevänlig kommun. Många av åtgärderna som behövs kan genomföras redan i dag. Det kan handla om att planera för exempelvis bättre tillgänglighet, något man ofta missar, säger hon.

Innan programmet bli verklighet ska det godkännas av kommunfullmäktige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström