Uppsala satsar miljoner på integration

Uppsala kommun har ingått ett samarbete i den ideella organisationen Nybyvision som jobbar med att öka kompetensen bland utrikesfödda i Sverige.

10 februari 2018 19:00

Nybyvision bedriver bland annat integrationsverksamhet med Uppsala missionsförsamling och Österledskyrkan i Gamla Uppsala som huvudmän.

– Vi vill ta vara på alla personers drivkrafter, förmågor och engagemang utifrån deras egna förutsättningar. Nybyvision når många personer som kommunens egna verksamheter har svårt att nå och därför är det en viktig samarbetspart för oss inom integrationsområdet, säger Ulrika Wärnsberg (S), ordförande i Uppsala kommuns arbetsmarknadsnämnd, i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare finns ett samarbete mellan parterna. Den förnyade överenskommelsen med Uppsala kommuns arbetsmarknadsnämnd innebär en ökad satsning på integrationsfrämjande och kompetenshöjande insatser för utrikesfödda personer med kort eller obefintlig utbildning. En majoritet av deltagarna är kvinnor, enligt Uppsala kommun.

Syftet med projektet är att främja en snabbare integration och ge individer ökade möjligheter att skaffa sig jobb och egen försörjning.

Nybyvision skriver på sin hemsida att de bedriver en kursverksamhet med svenska, samhällsorientering, hälsa och samhällsbyggnad i samarbete med bland annat Studieförbundet Bida och länsstyrelsen i Uppsala.

I samarbetet med Uppsala kommun bidrar Nyvision med ekonomiska resurser och frivilliga arbetstimmar. Uppsala kommun går under tre år in med cirka fem miljoner per år samt upplåter en lokal till verksamheten.

Verksamheten är även öppen för personer som är i behov av de insatser som erbjuds.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jens Flyckt

Ämnen du kan följa