Uppsala sämst på särskilt boende

Uppsala kommun är sämst i landet på att ordna boende för personer med stödbehov.

6 september 2014 06:44

Uppsala kommun har betalat 7,5 miljoner kronor i straffavgift det senaste året för att personer med stödbehov fått vänta oskäligt länge på insatser. Framförallt har kommunen misslyckats med att ordna boende för funktionsnedsatta i tid. Det framgår i en sammanställning från nyhetsbyrån Siren, gjord av inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Enligt kommunen har dröjsmålen i vissa fall berott på att de sökande tackat nej till erbjudanden för att de exempelvis legat utanför stan. Vissa sökande har fått vänta i flera år.

Totalt har Sveriges kommuner betalat nästan 30 miljoner kronor i straffavgifter för försenade insatser för personer med stödbehov.

Efter Uppsala  följer Borlänge och Gävle som de kommuner som betalat mest i vite.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Cinna Gärdenfors