Uppsala resecentrum ska byggas ut

Uppsala kommun har tagit beslut om att bygga ut Resecentrum och området kring Uppsala centralstation. En av anledningarna är de ytterligare två järnvägsspåren mellan Uppsala och Stockholm.

21 april 2019 21:08

Än så länge är projektet bara på idéstadiet, men planerna för Uppsala resecentrum är stora och kan komma att ta decennier att färdigställa.

– Området runt centralstation är i dag ett av våra mest attraktiva. Därför är det viktigt att vi investerar och bygger ut det, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).

Bland annat planerar kommunen att däcka över järnvägsspåren. Det innebär att ett tak byggs över spåren som håller för att bygga nya hus på, för att möjliggöra mer plats åt affärsverksamheter och fastigheter. Kommunen vill också satsa mer på grönområden kring centralstationen. En annan fokuspunkt är att underlätta bytet av transportmedel. Särskilda satsningar kommer att göras på cykeltrafik, då många som pendlar tar sig till tågstationen med cykel.

– Redan i dag har vi utökat cykelparkeringen och det är ett viktigt steg mot att knyta ihop Uppsalas transporter, särskilt för de som pendlar, säger Erik Pelling.

Den planerade utbyggnaden av järnvägen mellan Uppsala och Stockholm är också en central del i det nya projektet.

– Planen är att den nya järnvägen ska vara klar år 2029 och det kommer bli första etappen i det nya projektet. De nya spåren börjar byggas i Uppsala och därför kommer det arbetet att påbörjas inom några år, runt 2025. Det är en ganska stram tidsplan så det kommer antagligen hända ganska mycket i området snart, säger Erik Pelling.

Han framhåller att det nya projektet kring Resecentrum framförallt är ett långsiktigt sådant. Arbetet kommer ske i etapper och det kan dröja ända till 2050 innan allting är klart.

– Det är alltid komplicerat att göra saker samtidigt som allt rullar och går. Det kan bli perioder av intensivt arbete, men det kommer inte vara en byggarbetsplats i 30 år. Det kommer bli viktigt med tydlig information och smarta tillfälliga lösningar. Det funkade ju sist, säger Erik Pelling.

Så sent som år 2011 stod det nuvarande Resecentrum klart. Enligt Erik Pelling blev resultatet underdimensionerat och myndigheterna lyckades inte förutse det ökande tågresandet.

– På bara några år har resandet ökat drastiskt. Det fanns diskussioner redan då om att bygga ut ytterligare, men det var svårt att få staten att investera i Uppsala. I dag är situationen annorlunda och många fler pendlar till och från Stockholm. De nya spåren gör också att det krävs en ombyggnation, säger Erik Pelling.

Kommunstyrelsen ska under 2020 fatta beslut om hur man ska gå vidare med projektet Uppsala central.

Utbyggnaden av kollektivtrafiken och Uppsala central är ett samarbete mellan kommunen och Region Uppsala och vilar på en gemensam avsiktsförklaring med Jernhusen och Trafikverket.

Uppskattad budget för projektet Uppsala central för kommunen under åren 2019-2022 är totalt 16 miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Hallerby