Det visar statistik från Uppsala universitet. Runt 30 mm nederbörd är det normala för en aprilmånad, men årets vårmånader har hittills varit ovanligt torra. Sedan den 17 mars är det endast ett regnområde av betydelse som dragit in över Uppland, den 1 maj då det föll 12 mm – i övrigt har det bara fallit några få millimeter nederbörd. Sett till hela april månad föll det totalt 2,3 mm regn i Uppsala. Det är den lägsta noteringen som gjorts sedan 1865. Det tidigare "rekordet" hade april 1902 då det föll 3 mm.

Vad det beror på, och om det är kan härledas till klimatförändringar, är dock svårt att spekulera om, enligt Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI.

– Det kräver omfattande arbete och analyser för att härleda enstaka väderfenomen till klimatförändringar. Man behöver titta nog på observationer i dagens klimat och jämföra historiskt med klimatförhållanden utan mänsklig påverkan, säger han.

Erik Kjellström kan, som många andra klimatforskare, däremot stämma in i att klimatet blir varmare på sikt. Räknat över hela året så tror man att vi kan få mer nederbörd i framtiden.

– En torka på två månader händer ibland även om det är ovanligt. Vi hade ju en torr sommar förra året med lite nederbörd under stora delar av sommaren. I ett högtrycksdominerat väder finns det inte så mycket vatten i omlopp som kan ge nederbörd.

Även om många försöker sig på säsongsprognoser så är det enligt Erik Kjellström svårt att sia om årets sommar blir en repris av förra.

– Vi har haft dålig träffsäkerhet när det gäller prognoser på två eller tre månader så därför gör vi inte det. Vädret i Nordeuropa är svårt att förutse på lång sikt, säger han.