Uppsala kommun ska spara 300 miljoner

Uppsala kommun ökar kraven på besparingar och effektiviseringar. Totalt ska nära 300 miljoner sparas inom en rad verksamheter under året.

9 januari 2019 11:17

Under en lång rad av år har Uppsala kommun verksamheter haft ett effektiviseringskrav som legat på runt två procent. I årets budget har det nya Mittenstyret höjt kravet till 3,1 procent. Det innebär att verksamheterna ska minska sina kostnader med nära 296 miljoner kronor under 2019.

– Vi höjer effektiviseringskravet därför att statsbidragen minskar med mellan 70 och 80 miljoner kronor med den budget som riksdagen klubbat igenom. Tanken var att kravet skulle ligga på 2,6 procent. Men det räcker inte för att vi ska klara att ha en budget i balans, säger kommunalrådet Mohamad Hassan (L).

Kommer verksamheterna att klara det utan att kvalitén drabbas?

– Jag tror att det blir tufft. Vi har lagt en stram budget och vissa verksamheter kommer att få det svårare än andra. När det exempelvis gäller äldreomsorgen så kostar verksamheten i dag mer i Uppsala än i jämförbara kommuner. Det måste vi se över. Men målet är att effektiviseringarna inte ska drabba enskilda individer. Vi ska skära på lokalkostnader och effektivisera genom att ta bort sådant som överlappar varandra, säger Mohamad Hassan.

För socialnämnden innebär de ökade kraven att verksamheten måste spara 40 miljoner kronor i år. Hur det ska gå till är för tidigt att säga, enligt nämndens ordförande Eva Christiernin (S).

Äldrenämnden får ett effektiviseringskrav på 70 miljoner kronor. Caroline Hoffstedt (S), som är ordförande i nämnden, tror att det blir ett tufft uppdrag.

– De åtgärder som vi vet att vi kan arbeta med i dag är att se över våra administrativa rutiner och våra boendekedjor så att vi inte står med tomma omsorgsplatser som kostar oss pengar. Vi kan också korta övergången från sjukhusvård till vård i hemmet så att inte våra äldre blir liggande på Akademiska. Det kostar oss också pengar, säger hon.

Hur kommer de äldre att påverkas?

– Tanken är att vi ska kunna bibehålla den kvalité vi har idag. Vi ska jobba smartare. Arbetet med att effektivisera kommer att pågå under hela året, säger Caroline Hoffstedt.

Men alla verksamheter får inte samma sparkrav. Utbildningsnämnden behöver bara spara 1,9 procent på grund av den skolsatsning som Mittenstyret gör under 2019.

– Man ska också komma ihåg att alla verksamheter får mer pengar. Vi gör generella uppräkningar för ökade löner och priser, och för att verksamheterna får fler elever eller äldre att ta hand om. Uppräkningarna är betydligt större än effektiviseringskraven, säger Mohamad Hassan.

Så mycket blir det per verksamhetsområde

Skola: Budget - 5 350 miljoner kronor. Sparkrav: 104 miljoner.

Vård och omsorg: Budget - 4626 miljoner kronor. Sparkrav: 146 miljoner.

Kultur och fritid: Budget - 615 miljoner kronor. Sparkrav: 18 miljoner.

Kommunledning: Budget - 169 miljoner kronor. Sparkrav: 740 000 kronor.

Särskilda insatser: Budget - 175 miljoner. Sparkrav 6 miljoner.

Säkerhet och infrastruktur: Budget - 860 miljoner. Sparkrav: 18 miljoner.

Politisk verksamhet: Budget - 106 miljoner kronor. Besparing: 985 000 kronor.

Affärsverksamhet: Budget - 449 000 kronor. Sparkrav: 14 000 kronor.

Källa: Uppsala kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström