Kritiken mot elsparkcyklarna (eller elscootrar) är ungefär samma i alla storstäder. Till Uppsala kommun kommer klagomål om att elscootrarna slängs på trottoaren och står i vägen för synskadade.

Stockholm stad provar nu en lösning för att komma till rätta med felparkerade elsparkcyklar.

Företaget Movon har i samarbete med elbolaget Fortum ställt ut fem laddningsstationer för elsparkcyklar i Stockholm. Varje station har plats för fyra elscootrar. Nu vill start up-företaget Movon expandera i fler städer.

Artikelbild

En elsparkcykelparkering med laddningsstation i Stockholm. Kan parkeringskonceptet vara något för Uppsala?

– Vi har mejlat Uppsala kommun. Vi vill vara med och bygga en infrastruktur kring elsparkcyklar, säger Sebastian Tsegay, pressansvarig på Movon.

Ellinor Wik, trafikplanerare på Uppsala kommun, har inte hunnit ta tag i förfrågan.

– Vi behöver titta på förutsättningarna för den här typen av tjänst i Uppsala. Vi har ganska mycket platsbrist och stort behov av cykelparkeringar centralt i Uppsala, säger hon.

Inom det närmsta halvåret ska Uppsala kommun besluta om parkeringar för elsparkcyklar är något för staden, eller inte.

Artikelbild

Ellinor Wik är trafikplanerare på Uppsala kommun.

– Ska vi ha en avsedd plats för att kunna parkera elsparkcyklar eller ska vi fortsätta hänvisa dem till cykelparkeringen?

Uppsala kommun ska följa utvecklingen i Stockholm, där det nu finns omkring 4 500 elsparkcyklar till uthyrning. I Uppsala finns cirka 400.

Artikelbild

Start up-företaget Movon vill ställa ut parkeringar för elsparkcyklar i Uppsala. Från vänster Sebastian Tsegay, Erhan Kayhan och Osman Ulusoy.

Stockholm har förutom laddningsstationerna ytterligare 30 parkeringar (utan el) för elsparkcyklar. De är markerade som en gul parkeringsyta på marken. I elsparkcykelföretagens appar kan kunderna se fler platser som är lämpliga att ställa fordonen på.