Uppsala förbereder sig för kris

Den 28 maj–3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan i Sverige och Uppsala. Under den kommande veckan ska kommunen, tillsammans med sina medborgare, förbereda sig för eventuella samhällskriser.

27 maj 2018 16:30

Förra året startade MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Krisberedskapsveckan och i år är det dags igen. MSB genomför veckan med landets kommuner för att få hushållen att börja reflektera över hur de tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation. Detta är viktigt då invånare måste vara förberedda ifall viktiga samhällsfunktioner som el, vatten och telekommunikationer slutar fungera.

– Vi upptäckte att folk är dåligt förberedda om samhället skulle hamna i kris. Även kommunerna var dåliga på att informera medborgarna om förberedelser inför detta, säger Christina Andersson, projektansvarig för Krisberedningsveckan.

Uppsala kommun har i år gått med i Krisberedskapsveckan med syftet att samla invånarna om något allvarligt skulle hända. Utbildningar tillsammans med Civilförsvarsförbundet och Försvarsutbildarna kommer hållas under veckan.

– Vi vill hjälpa till att sprida budskapet eftersom en samhällskris drabbar oss alla. Vi blir ett mer robust samhälle om alla medborgare tar ansvar, säger Anders Fridborg, säkerhetschef på Uppsala kommun.

Christina Andersson menar även att Sverige är ett högteknologiskt land som skulle drabbas ordentligt om elen påverkades. Även dagens klimatförändringar, i form av extremt väder, kan riskera att slå ut viktiga samhällsfunktioner. Parallellt med Krisberedskapsveckan kommer även en broschyr skickas ut till alla 4,8 miljoner hushåll i landet som ska öka kunskapen om kriser, informationspåverkan, höjd beredskap och ytterst krig.

– Vi vill uppmana kommunerna att prata med sina invånare och få dem att inse att även privatpersoner har ett ansvar, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emma Glaser

Ämnen du kan följa