Enköpings kommun, som Resta gård ligger i, arbetar för fullt för att dra sitt strå till stacken.

– Vi har en yta men vet inte om det är av fodervärde och tillräckligt bra kvalitet. En representant från Lantbrukarnas riksförbund ska titta på det i morgon, säger stadsträdgårdsmästare Mona Bergeus.

Vid ett ja delas marken upp i lotter och sedan är det först till kvarn för den som behöver hjälp. Om hela ytan får godkänt handlar det om ungefär tio hektar. Många ytor i kommunen är redan slagna, men om regnet kommer och det blir en bra tillväxt kan nya ytor bli aktuella senare.

Artikelbild

| Pappren är påskrivna och Kjell Ekman uppfyller Annas Hanes krav om griserfarenhet och lösdrift samt lovar att skicka en bild på grisarnas nya hem.

– Det är vårt lilla bidrag och det kanske kan hjälpa någon i alla fall, säger Mona Bergeus.

Även Tierp arbetar intensivt med frågan.

– Vi har inte så mycket mark, men nu ser vi till att det som ska slås i kommunen blir djurfoder. Jag har pratat med flera bönder i dag och det finns de som vill ha gräset, säger Alexandra Forslund, på samhällsbyggnadsenheten.

Nu återstår bara att ta reda på om kommunens entreprenörer måste slå, eller om lantbrukarna själva får ta hand om gräset.

Artikelbild

| Ett av kraven för att få hämta en gris är att de ska få gå ute resten av sitt liv.

I Uppsala kommun utreds vilka av kommunens marker som kan användas för bete eller slåtter.

– Vi vet inte vilken kvalitet på fodret marken kan ge eller om det kan finnas nedskräpning i form av aluminiumburkar, säger Lars Fredriksson, enhetschef mark och exploatering.

I första hand kommer fodret att gå till kommunens egna arrendatorer.

– Sen får vi se vad som blir över och hur vi gör fördelningen, säger Lars Fredriksson.