Unikum väcker känslor hos föräldrar

Toppen, tycker vissa föräldrar. Rörigt och alldeles för mycket information, menar andra. Klart är att skolornas dokumentationssystem Unikum engagerar.

24 november 2017 08:30

Förra veckan berättade UNT att det digitala dokumentationssystemet Unikum stressar lärare i Uppsala. Främst eftersom systemet ger oändliga möjligheter till dokumentation och för att det saknas riktlinjer för hur mycket lärarna förväntas lägga ut – något som Lärarnas riksförbund är kritiska till.

Att Unikum väcker känslor också bland föräldrar märks i kommentererna till artikeln på UNT:s facebooksida. Debatten blev livlig, och många var kritiska till mängden information som skickas ut. "4 barn ... femtielva meddelanden från unikum ... varje dag! Ogillar!" skriver exempelvis en mamma. "Jag hatar unikum, inte för att det stressar men det är sååå rörigt ... inte lätt att hitta" menar en annan mamma. "Det är kanske 3 procent av mejlen som är intressanta" skriver en pappa.

En av dem som tyckt till är Jenny Weimer. Hon anser att Unikum i grunden är ett bra forum, men att förskolor och skolor överanvänder det. Viktig information riskerar därmed att drunkna i flödet.

– Det blir för mycket information för att jag som förälder ska hinna och orka sålla ut det viktigaste. Risken blir att jag missar något som är superviktigt att veta, till exempel om utflykter eller att dagis är stängt, säger hon när UNT ringer upp henne.

Jenny Weimer har fem barn – men skulle tyckt precis samma sak om hon bara hade ett, säger hon. I grunden handlar det om att hon litar helt på att lärarna gör sitt jobb.

– Jag behöver inte veta vilken bok barnen läser i ett speciellt ämne eller målen för syslöjd de närmaste veckorna. Undrar jag om något kan jag ju fråga mitt barn. Jag skulle hellre se att lärarna lägger tid på undervisningen än att berätta för mig vad de ska göra. Lärarnas situation är tillräckligt tung som den är.

Men det finns också många föräldrar som gör tummen upp för Unikum. "Stor hjälp och bara positivt" tycker en pappa. "Behöver inte fråga om vad när o hur utan får kanoninfo via den!!" skriver en mamma. Mårten Fritjofsson är en av entusiasterna.

– Allt som rör ens barn och barnens skolgång är relevant. Visst, vissa saker är mer matnyttiga än andra men för mig som inte hämtar och lämnar barnen i skolan är det här ett sätt att få veta sådant jag aldrig annars skulle få veta, säger han.

Mårten Fritjofsson menar också att det som förälder är viktigare i dag att hänga med än det var tidigare.

– Läroplanen skiljer sig från när vi var små och kraven för att få bra betyg är hårdare. Det behövs att man som förälder sätter sig in i skolan och hjälper barnen.

<p>Unikum infördes 2015</p>

Unikum infördes 2015 i Uppsalas för- och grundskolor. Det är ett digitalt dokumentationssystem där lärare kan samla allt material som har med elevernas lärande att göra. I Unikum lägger lärare upp exempelvis omdömen, veckobrev, pedagogiska planeringar, underlag inför utvecklingssamtal, fritidsinformation och blogginlägg. Föräldrar och elever har inlogg till systemet. Föräldrar får mejl när nya uppgifter lagts in. Det kan skilja sig mycket mellan vad lärare och skolor lägger ut eftersom det inte finns några centrala direktiv på vad lärare förväntas lägga ut eller hur man i olika årskurser ska använda Unikum.

Enligt skollagen ska lärare kontinuerligt dokumentera elevers kunskapsutveckling. Hur dokumentationen ska ske och i vilken omfattning regleras inte i lagen.

På gymnasiet heter motsvarande system Itslearning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!