Unik runsten hittad vid kyrka

En speciell bit av en runsten har hittats vid Lena kyrka, vid Vattholma. Biten är gjord i kalksten som är väldigt ovanligt i Uppland.

15 oktober 2018 18:55

Att bitar av runstenar hittas är i sig inte unikt. Men att runstensbitar i kalksten hittas är i allra högsta grad det.

– Fragment av runstenar hittas varje år. Det är inte ovanligt, men det är väldigt ovanligt att man hittar runstenar i kalksten. Här är det granit som dominerar. Det finns små fyndigheter av kalksten i Uppland, men man skulle även ha kunnat transportera hit kalkstenen, säger Robin Lucas, arkeolog på Upplandsmuseet.

Runstensbiten hittades när Lena kyrkas mur renoverades. Just runstenar användes ofta som byggnadsmaterial i kyrkor.

– Ja, oh ja. Man började med det under medeltiden. Det var först på 1600-talet som man började att intressera sig för runstenar i Sverige. Det var också då som vi fick vår första fornlämningslagstiftning, säger Robin Lucas.

Biten som hittades vid renoveringen av kyrkmuren är inte den första runstensbiten i kalksten som påträffats vid Lena kyrka. Tidigare har en hittats i kyrkans vapenhus.

– Biten som funnits nu är fragmentarisk där bara fyra runor syns. Men man kan kanske koppla ihop den med den andra biten som hittats vid kyrkan. Jag ska åka till Lena kyrkan tillsammans med Magnus Källström från Riksantikvarieämbetet för att se om det går att göra den kopplingen, säger Robin Lucas.

Tror ni att ni kommer hitta flera bitar vid Lena kyrka?

– Det är inte omöjligt att vi hittar fler, men det kan mycket väl vara så att de är inmurade i kyrkan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!