Den 41-årige mannen från Norduppland döms till tio års fängelse för bland annat grov våldtäkt mot barn. Uppsala tingsrätt meddelade sin dom på torsdagseftermiddagen. Mannen döms för sammanlagt 59 brott.

I de flesta fall som mannen åtalats för anser domstolen att gärningarna ska rubriceras som grovt sexuellt övergrepp mot barn eller sexuellt tvång. Det är i linje med tidigare domar för sexbrott på nätet:

– Det som avgör frågan om hur en gärning ska rubriceras är hur kränkande den sexuella handlingen anses vara, säger rättens ordförande, rådman Carin Westerlund.

– Liknande sexuella handlingar som genomförts via internet har prövats i domstol tidigare, och vi har inte gjort någon annan bedömning än den som gjorts av tingsrätter och hovrätter i dessa fall.

I några fall anser emellertid tingsrätten att kränkningen som barn utsatts för varit så allvarlig att gärningen ska bedömas som våldtäkt. Det gäller exempelvis då barn tvingats utföra sexhandlingar med husdjur eller i ett fall då ett barn tvingats utföra sexhandlingar på ett annat, yngre, barn. I det fallet har det yngre barnet, enligt domstolen, utsatts för våldtäkten som beordrats av 41-åringen, som därför döms som gärningsman. Det är första gången som sexbrott via nätet rubriceras som våldtäkt av svensk domstol.

De våldtäkter som begåtts mot barn under 15 år har alla bedömts som grova, främst på grund av de allvarliga hot som mannen riktat mot offren och deras familjer.

I de fall då mannen spelat in barnens sexhandlingar, som de utfört framför sina webbkameror på hans order, döms han för grovt barnpornografibrott. 29 filmer som hittats i mannens dator skildrar barn i pornografiskt sammanhang, enligt domstolen. Han fälls också för att via nätet ha spridit några filmer till fyra mottagare som inte kunnat spåras av polisen. Han döms även att betala skadestånd till de flickor som identifierats och som begärt att få ersättning för sitt lidande, sammanlagt drygt en miljon kronor.

Mycket talar för att domen kommer att överklagas av både försvarare och åklagare:

– Eftersom han döms på ett sätt som varken han eller vi anser att han ska dömas så ligger ett överklagande säkert i farans riktning. Det vore också önskvärt för att få en prövning i högre instans, säger en av mannens försvarare, advokat Kronje Samuelsson, till UNT.

Han pekar på att domen i stora delar är i linje med tidigare rättsfall, där sexbrott på nätet inte dömts som våldtäkter:

– Vi har inte ansett att handlingarna kan jämställas med våldtäkt och vi har till stora delar fått gehör för den synen. Det är bara i de fall där en annan person eller husdjur varit inblandade som bedömts som våldtäkt.

Kammaråklagare Annika Wennerström, som lett förundersökningen mot mannen, välkomnar straffet på tio års fängelse men är inte fullt ut nöjd med tingsrättens dom:

– Vår uppfattning är att det går att sätta en betydligt lägre tröskel för våldtäkt än vad tingsrätten valt att göra, säger hon.

Mycket talar för att även åklagarsidan kommer att överklaga:

– Av allt att döma ber vi hovrätten att ta ställning till om gränsen ska dra på det sätt som tingsrätten anser, men vi måste först noga läsa igenom domstolens resonemang, säger Annika Wennerström.

Redan före rättegången väckte fallet stor uppmärksamhet. UNT har sedan den första sexbrottsdomen mot mannen, för över 20 år sedan, rapporterat om de återkommande rättsfallen kring upplänningen. Torsdagens dom är sjätte gången mannen fälls för sexbrott.

Åklagarna yrkade nu på minst tio års fängelse för 41-åringen, när rättegången i Uppsala tingsrätt avslutades efter nästan 20 förhandlingsdagar. Han var åtalad för sexbrott på nätet mot 27 flickor i USA, Kanada och Skottland. Offer och förövare har aldrig träffats. Mannen har suttit framför sin dator i Norduppland och fått kontakt med flickorna via chattsajter. Han har hotat att publicera deras bilder på våldspornografiska sidor eller hotat döda deras anhöriga om de inte uppfyllt hans krav på att utföra sexhandlingar framför sina webbkameror, ibland med olika föremål som funnits i offrens flickrum, samtidigt som mannen tittat på och i flera fall spelat in händelserna. I några fall har andra personer eller husdjur dragits in i handlingarna.

Fallet har blivit uppmärksammat inte bara på grund av mannens hänsynslösa metoder för att få flickorna att begå grova sexhandlingar på sig själva. Domen kan också få stor principiell betydelse, även om mycket talar för att tingsrättens dom kommer att överklagas till högre instans oavsett utgång.

Åklagarna har hoppats att mannen ska dömas för våldtäkt, trots att offren och förövaren bara haft kontakt via nätet och aldrig träffats. Samtliga flickor har funnits hundratals mil bort i USA, Kanada och Skottland. Liknande brottslighet har lett till fällande domar tidigare – mannen från Norduppland är själv dömd flera gånger för att med hot via nätet tvingat flickor till sexhandlingar – men har då rubricerats som sexuella övergrepp eller sexuellt utnyttjande, inte som våldtäkt.

– Handlingarna och kränkningarna i det här fallet är så allvarliga att de kan jämställas med våldtäkter, har Emelie Källfeldt, en av åklagarna i målet, tidigare sagt.

Åklagarna har argumenterat för att tiden nu var inne för den första fällande domen för "digitala våldtäkter". De lutar sig främst mot två tidigare domar. Dels har Högsta Domstolen slagit fast att sexuella övergrepp inte kräver fysisk kontakt, utan kan ske via nätet. Dessutom finns en hovrättsdom som konstaterar att en sexuell handling som ett barn tvingas utföra på sig själv kan jämställas med samlag. Domen har inte prövats i högsta instans. Enligt åklagarna innebär de två domarna tillsammans en ny möjlighet att döma för våldtäkter via nätet. Samtidigt har en statlig utredning om sexualbrott föreslagit att sexbrott på nätet ska vara straffbara på samma sätt som handlingar där förövare och offer träffats fysiskt.

Mannen har förklarat att han inte minns många av händelserna, eftersom han varit kraftigt berusad. Han har erkänt brott och sagt att han anser gärningarna förkastliga men anser inte att de kan bedömas som våldtäkt. 41-åringens försvarare har pekat på att ingen lagändring skett och att inga prejudicerande domar finns där någon dömts för våldtäkt på nätet.

– Ett övergrepp utan fysisk kontakt av någon annan än målsäganden själv kan inte jämställas med en kvalificerad sexuell handling, jämförlig med våldtäkt, sade en av hans försvarare, advokat Kronje Samuelsson, när rättegången avslutades i Uppsala tingsrätt den 9 november.

Fallet har även uppmärksammats av internationell press i barnens hemländer, bland annat av Washington Post och kanadensiska nyhetsmedia.