Ungdomens Hus kan inte få som de vill

Ungdomens hus gör allt för att säkra framtiden i sina lokaler. Men när hyran tredubblas kan inte kulturnämnden möta deras krav.

14 juni 2019 13:00

I ett öppet brev, addresserat till Uppsalas politiker, skriver föreningen Ungdomens hus att man riskerar att tvingas lämna lokalen på Svartbäcksgatan 32 i Uppsala.

– I dagsläget betalas hyran på cirka en miljon per år av kulturförvaltningen. Nu tredubblas hyran och vi kommer inte få ett högre anslag, säger Sergej Laura Brändén, ordförande för föreningen.

Föreningen behöver öppna och flexibla lokaler, eftersom tanken är att medlemmarna själva ska få utforma dem.

– Det oroar mig att kommunförvaltningen inte alls vill diskutera alternativet att höja anslaget, säger Sergej Laura Brändén, som befarar att andra lokaler inte kan möta deras krav.

Linda Eskilsson, ordförande för kulturnämnden, berättar att de sett över kostnaderna för renoveringen och har landat i två alternativ. Antingen får Ungdomens hus samutnyttja den renoverade byggnaden med andra föreningar – eller att flytta.

Att höja anslaget till Ungdomens hus är alltså uteslutet?

– Det är förstås ett politiskt beslut, men jag ser det inte som något vi kommer att göra.

Kan andra lokaler möta Ungdomens hus krav?

– Vi kommer att föreslå välfungerande och centrala lokaler, även om det är svårt att vara mer central än den nuvarande adressen.

Är Ungdomens hus krav för höga?

– Det är en bra verksamhet som vi vill hjälpa till att driva, men det är inte rimligt att höja anslaget. De kan heller inte vänta sig att själva få råda över fastigheten på Svartbäcksgatan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Färlin

Ämnen du kan följa