UNT vill rikta ett stort tack till er som medverkat i vår enkät.  Just nu i pågår arbetet med att göra journalistisk av de tusentals svaren och de många fritextreflektionerna.