TV: Här rivs åttavåningshuset i Ulleråker

Den första rivningsetappen i Ulleråker är snart avklarad. Men arbetet drar ut på tiden då det under saneringsprocessen har hittats mer miljögifter i fastigheterna än vad man räknat med från början.

17 oktober 2016 13:56

På måndagen så inleddes arbetet med att riva hus 75 i Ulleråker. Fastigheten är den sista som ingår i den första rivningsetappen – tidigare har två hus demolerats.

– Allt hänger ihop med byggnadsplanerna för Ulleråkersområdet. För att ge plats åt bebyggelse så river vi några hus åt gången, säger Jan-Henrik Eriksson, bygg- och projektledare vid Bjerking.

Huset består av två lågdelar och en högdel på åtta våningar. Den högre delen börjar att rivas under tisdagen. Under arbetets gång så har entreprenören funnit miljögifter i form av asbest och PCB i alla tre husen.

– Under saneringsprocessen så har det kommit fram mer och mer. Man har hittat mycket mer än vad vi trodde från början.

Husen är från en tid då man använde sig av PCB och asbest och det har inte direkt sparats på krutet, säger Jan-Henrik Eriksson.

Det sista huset i den första etappen är det största i hela Ulleråkersområdet.

– I och med att hus 75 är så stort blir det större volymer att sanera.

Datumet då den sista rivningsetappen förväntas vara avklarad är satt till år 2025.

– Det kommer säker att flyttas och ändras längs vägen, avslutar Jan-Henrik Eriksson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Pontus Stark