Tusentals tvingas till prostitution

Organisationen Love Nepal ger nepalesiska flickor som tvingas till barnprostitution ett bättre liv. Efter jordbävningen i Nepal besöker de Uppsala för att värva flera faddrar.

18 maj 2015 13:45

Bakom Love Nepal står Mikael och Ing-Marie Alfvén från Sävsjö i Småland. Under veckan besökte Mikael Alfvén och en grupp nepalesiska kvinnor Uppsala för att berätta om hur de tvingats till prostitution som barn och hur Love Nepal hjälpt dem tillbaka till ett normalt liv.

En av dem är Sapana.

– Jag blev erbjuden ett arbete som hushållerska av min kusin som bor i Indien när jag var tretton år gammal. Men det visade sig att han drev en bordell där jag skulle jobba, berättar hon.

För att tvinga henne att prostituera sig misshandlades hon under flera dagar tills hon gav upp allt motstånd och accepterade sitt öde. Under sex års tid tvingades hon jobba på bordell och ta emot ett 20-tal kunder om dagen. Tusentals barn är i samma situation. Sapanas familj hölls i ovetskap om vad hon tvingades göra. Men andra familjer säljer sina flickor till prostitution för upp till 5000 kronor.

Via Love Nepal kunde Sapana räddas ur sexslaveriet.

– Idag har jag träffat en man och vi har gift oss. Vi är mycket lyckliga, säger hon med maken Saroj vid sin sida.

De har dock inte vågat berätta om Sapanas bakgrund. Sarojs familj skulle inte acceptera att hon varit prostituerad.

Liknande problem har nepalesiskan Kalpana som vigt sitt liv åt att hjälpa barnprostituerade. Hon har förskjutits av sin familj för sitt engagemang. Många av de prostituerade tillhör nämligen Badefolket som står lägst i rang i Nepals kastsystem. Kalpana tillhör den högsta kasten. Den som är född där får inte ens vidröra en Bade utan att tvätta händerna efteråt.

– Jag kan inte träffa min familj i dag. De hatar mig för det jag gör, säger hon.

Love Nepal startade sin verksamhet år 2009 och driver idag ett tiotal hem för totalt 600 prostituerade flickor.

– Nu är vi på turné för att skapa opinion mot barnsexhandel och försöka få fler att ställa upp som faddrar. När fickorna befrias från sexhandeln är de i väldigt dåligt skick och saknar allt. Genom bland annat faddrar kan vi få pengar till sjukvård, utbildning, boende och skolgång, säger Mikael Alfvén.

Ett Uppsalaföretag som de besökte var Viva Media i Boländerna. Där erbjuds personalen att bli faddrar. Att hjälpa ett barn kostar 600 kronor i månaden. Pengen dras direkt från lönekontot.

– För varje anställd som blir fadder går företaget in och finansierar ytterligare ett fadderbarn. Hur många det är varierar. Just nu har vi ett 30-tal, säger Magnus Hasselteg vd för Viva Media.

Han reagerade på barnprostitutionen vid ett besök i Thailand för tio år sedan och funderade på att försöka göra något.

– Jag fick höra talas om Love Nepal och deras arbete år 2010. Pengarna går direkt till de som behöver dom. Det tycker jag är bra, säger han.

Mer medel behövs för att klara verksamheten efter jordbävningen i Nepal.

– Den har slagit hårt mot hela landet. I vår verksamhet har fem av tio hem skadats. Tre av dem är så svårt skadade att vi troligen måste lämna byggnaderna. De flickor som bott där bor för närvarande utomhus i tält, säger Mikael Alfvén.

<p>Fakta Miljontals drabbas Så säger barnkonventionen</p>

Världshälsoorganisationen (WHO) har uppskattat att 150 miljoner flickor och 73 miljoner pojkar under arton år har blivit tvingade till olika typer av sexuella övergrepp i världen. Miljontals har exploaterats genom prostitution och pornografi.

Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.

Ingen får köpa eller sälja ett barn. Staten ska bekämpa handel med barn.

Ett barn som utsatts för övergrepp har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Källa: Unicef

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström