Tusenårig spjutspets funnen i Fyrisån

Ett metallföremål som hittades i Fyrisån 2017 har nu analyserats av länsstyrelsen. Det visade sig vara en spjutspets tillverkad för över 1 000 år sedan.

15 februari 2019 09:35

Det hela började 2017 då två Uppsalabor som deltog i ett projekt att rensa Fyrisån, fiskade upp en rostig klump. Klumpen, som de tyckte liknade en spjutspets, lämnades in till länsstyrelsen då man misstänkte att det kunde röra sig om ett fornfynd.

När föremålet kom in till länsstyrelsen skickades det till en konservator för behandling, för att inte förstöras. I samband med detta sågades en liten bit av föremålet bort för en kol-14-analys.

Resultatet av analysen visade att spjutspetsen var tillverkad någon gång under sent 900-tal eller tidigt 1000-tal, alltså sen vikingatid. På grund av få och osäkra källor vet man inte mycket om livet i Uppsala under den här tiden.

– Vi vet förstås inget om hur spjutspetsen hamnade i Fyrisån. Kanske tappades spjutet i ån eller så bröts spetsen av vid fiske på isen. Med tanke på att det är ett vapen, och dessutom ett ganska dyrt sådant, ligger det dock nära till hands att förmoda att man mist det i strid snarare än vid vardaglig klantighet, säger Jonas Svensson Hennius, som arbetar med kulturmiljöärenden med inriktning på arkeologi på länsstyrelsen i Uppsala, i ett pressmeddelande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Troy Enekvist/Sara Högbom