Trubbnosar kan få en bättre kropp

Många av dagens trubbnosiga hundar har allvarliga hälsoproblem. Nu startar forskning på SLU i Uppsala för att framtidens trubbnosar ska få en bättre anatomi och slippa andningsproblem.

22 februari 2018 21:00

– Det är jättesorgligt att trubbnosarna gradvis fått mer och mer andningsbesvär och att det går hand i hand med en ökad efterfrågan, säger veterinär och seniorprofessor, Åke Hedhammar, SLU, som ansvarar för den nya nordiska studien.

Att många trubbnosar har svårt att andas är inte nytt. Veterinärer och Kennelklubben har känt till det länge. Men inte mycket har hänt. Utvecklingen har snarare gått åt motsatt håll på senare tid och gör att allt fler hundar har svårt att andas och lider. För 20 år sedan var problemen inte så påtagliga.

– Trubbnosarna får andningsproblem på grund av överdrifter i deras utseende. Nosarna har blivit alltför komprimerade. Det är förstås de trubbnosiga rasernas särdrag som gör dem gulliga och just det som människor tycker om, till exempel att deras ansikten påminner om barnansikten. Därför har dragen överdrivits inom aveln utan att man förstått konsekvenserna, säger Åke Hedhammar.

I den nya studien ska forskarna ta reda på om det finns tillräckligt många bra trubbnosar att avla på. För att få svar på frågan ska man, dels samla ihop cirka 1 000 trubbnosar på ras-träffar och studera deras utseende, registrera dem och veterinärundersöka för att upptäcka andningsproblem. Dels ska forskarna identifiera om det finns genetiska variationer bland trubbnosarna.

– Målet är att kunna förändra hundars anatomi så de inte blir lika trubbnosiga i framtiden. Kortskallighet påverkar inte bara nosens funktion utan hela kroppens. Kroppen är en kedja av strukturer, varav flera har sämre funktioner hos trubbnosarna, säger Åke Hedhammar.

År 2015 kom det så kallade "Trubbnosupproret" som larmade om situationen. Det skrevs under av 519 veterinärer som krävde trubbnosarnas rätt att andas normalt utan operationer. Veterinärerna efterlyste ett samlat grepp om aveln och importen av hundar med andningssvårigheter.

Exakt hur många trubbnosar som har hälsoproblemen är oklart. Det beror på var man sätter gränsen för problem. Samtidigt finns en tendens att trubbnosarnas svårigheter att andas, successivt har börjat ses som normaltillstånd.

– En frisk trubbnos andning är tyst. Den ska inte höras. Frågar man hundägarna tyder deras svar på att runt en tredjedel av hundarna har besvären medan veterinärernas uppfattning är att problemen är ännu vanligare. Otvetydigt är att många är drabbade.

Åke Hedhammar och forskargruppen har kontaktat landets veterinärer för att få en bild av hur många trubbnosar som opererats på grund av andningsproblem.

– Mellan 2014 och 2016 vet vi att 300 trubbnosar blivit opererade. Vi kunde inte få in data från alla veterinärer och skattar därför att det rör sig om 600 hundar på dessa tre år. Det är en ökning och mycket oroväckande, säger Åke Hedhammar.

På senare tid har trubbnosarna ökat i popularitet och ökat har även importen av de här raserna.

– Att påverka internationella uppfödare är svårt. Men med kunskap kan vi försöka förändra människors uppfattning om hur en bra trubbnos bör se ut. Alla vill ju ha en frisk hund, säger Åke Hedhammar.

Ska man köpa en trubbnos när hälsoproblemen är så utbredda?

– Ja, det finns friska trubbnosar och de är trevliga hundar. Kolla om uppfödaren lagt sig vinn om att undvika andningsproblem. Se till att få träffa tiken och hanen, och ta reda på om de har haft andningsproblem. Lyssna på hundarnas andningsljud och titta på bilder för att undvika extrem kortskallighet, säger Åke Hedhammar.

I helgen kommer han att utbilda utställningsdomare från Svenska Kennelklubben för att säkerställa god hälsa hos de trubbnosiga raserna. Allt för att premiera sunda hundar inom aveln.

<p>Kämpa efter luft kan vara ångestrelaterat</p>

Trubbnosar är bostonterrier, fransk och engelsk bulldog, mopsar och trubbnosblandraser. Dessa raser har de senaste årtiondena avlats så att utseendet blivit mer extremt. I dag finns en del trubbnosar med så korta nosar att en del inte har någon synlig nosrygg. Trubbnosigheten benämns brakycefalt utseende. De anatomiska förändringarna med trånga näsborrar, för lång, mjuk gom, trång luftstrupe kallas brakycefalt syndrom. En drabbad hund måste anstränga sig för att andas. Vanliga symtom är väsande ljud och pip när den ska andas, snarkningar, hosta och kräkningar, samt slöhet och motstånd/oförmåga att röra sig i större omfattning. Att kämpa efter luft är ångestrelaterat både för människor och djur.

Källa: Djurskydds- och veterinärenheten, Länsstyrelsen Skåne

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Frithiof