Tre av fyra brandmän slutar i protest

Hotet om massuppsägningar har blivit allvar. Den sista januari kommer deltidsbrandmännen i Sala-Heby lämna in begäran om uppsägning.

25 januari 2017 16:38

Ett nytt kollektivavtal som träder i kraft den 1 maj i år har fått deltidsbrandmän landet över att rasa. Avtalet kommer bland annat innebära att deltidsbrandmännens ob-ersättning tas bort och bakas in i den totala ersättningen. Dessutom sänks ersättningen för brandmän som har beredskap under ordinarie semester.

Många av de anställda i området Sala-Heby har, efter att det nya kollektivavtalet klubbats, krävt lokala löneförhandlingar med kommunen. En första förhandling med Sala kommun hölls den 19 januari, där fackklubben presenterade ett alternativt förslag som arbetsgivaren ännu inte tagit ställning till. Nu har ett stort antal brandmän i Heby, Östervåla och Tärnsjö beslutat att säga upp sig. Den sista januari kommer begäranden att lämnas in till Sala kommun, där uppsägningstiden är tre månader – det vill säga lagom till att det nya avtalet träder i kraft.

– På de här stationerna är det mellan 70 och 80 procent som har skrivit under att de vill säga upp sig om det nya kollektivavtalet står fast i maj. På måndag kommer representanter från alla sju deltidsstationer i området att lämna in begäran om uppsägning, säger Mikael Silverhult, deltidsbrandman och fackligt ombud.

Att det faktiskt kommer bli så att de sju brandstationerna i Sala-Heby kommer att stå tomma när kollektivavtalet träder i kraft är dock inte säkert. Enligt Mikael Silverhult är Sala kommun inte helt främmande för att förhandla kring några av punkterna.

– Vi kommer inte att ha en klar förändring innan sista januari men det är inte dött läge. Samtidigt är det en viktig markering att lämna in de här uppsägningarna. Vi menar allvar med det här.

Johan Berg, deltidsbrandman i sex år och nyutbildad räddningsledare vid Östervåla räddningstjänst, bekräftar att ett personalmöte på tisdagskvällen resulterade i att 13 av 17 deltidsanställda vid Östervåla brandstation skrivit under om uppsägning. Han talar om ett samstämmigt och massivt missnöje med de försämrade villkoren i det aktuella avtalet som beräknas träda i kraft 1 maj.

– Avtalet innebär att både villkoren för ob, bilersättning och semesterersättning försämras, säger Johan Berg som också kan tänka sig att säga upp sig – om alla andra gör det.

– I det här arbetet låser vi upp oss och offrar mycket av vår fritid, det är helt fel väg att försämra villkoren för oss, säger han.

Johan Berg tror dock på en lösning på den här konflikten.

– Förhoppningsvis kan vi nå en uppgörelse i ett lokalt avtal, den förhoppningen har jag absolut. Vad är alternativet? Det är upp till arbetsgivaren att bestämma om det ska bli en räddningstjänst kvar. Säger alla upp sig står allmänheten utan hjälp när det blir kris. Hur skulle det bli, säger han.

När UNT ringer upp räddningschefen Göran Cederholm på Sala kommun, säger han att det från arbetsgivarens håll finns förståelse för de anställdas frustration.

– Vi är medvetna om att det finns ett missnöje, samtidigt måste vi som kommun i grund och botten följa de avtalen som fastslagits. Det är viktigt att vi hittar en lösning som tillgodoser alla parter. Vi har en dialog med företrädare för arbetstagarna och vi håller på att analysera och se vad det finns för utrymme att hitta lösningar som fungerar för alla.

Om förhandlingarna med kommunen skulle resultera i förbättringar för brandmännen är sannolikheten stor att uppsägningarna kommer att dras tillbaka, enligt Mikael Silverhult.

Brandmanskrisen råder inte bara i Sala-Heby. Chefen för brandförsvaret i Uppsala, Anders Ahlström, säger till UNT att 14 brandmän har sagt upp sig till följd av det nya kollektivavtalet.

– Det här är en yrkesgrupp som vi är mycket måna om att behålla. Den 1 februari kommer vi att träffa brandmännens riksförbund för att diskutera de här frågorna. Vår förhoppning är att kunna få till så bra villkor som möjligt, samtidigt som vi respekterar det kollektivavtal som faktiskt har fattats beslut om, säger Anders Ahlström.

Finns det någon risk att det inte finns några brandmän som kan rycka ut på en brand i maj?

– Det skulle vara felaktigt att säga att det inte finns en risk, vi tvingar ingen att vara anställd hos oss. Men det är i nuläget 14 stycken av totalt 248 anställda som har valt att lämna.

Ny kollektivavtalet RiB 17

RiB 17 har förhandlats fram av Sveriges kommuner och landsting tillsammans med Arbetsgivarförbundet Pacta och Brandmännnens Riksförbund , Kommunal och Vision.

En del av avtalet som många brandmän är kritiska mot är att OB-ersättningen tas bort och bakas in i den totala ersättningen.

En annan punkt som får kritik är att de som har beredskap under ordinarie semestern får en lägre ersättning.

Kommunal har tidigare sagt till UNT att en viss del av upprördhten beror på missförstånd och att många BRF-medlemmar som hört av sig varit nöjda.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa