Hittills har 92 operationer ställts in på Akademiska sjukhuset på grund av uteblivna leveranser av sjukvårdsmaterial. 

– Vi tar det dag för dag och hoppas att komma upp i normalläge så vi kommer ikapp, säger Göran Günther, chefsläkare på Akademiska sjukhuset.

De ingrepp som ställts in har varit av "livskvalitetshöjande karaktär". Det kan exempelvis handla om justering av framfall, stomi, protesjusteringar eller sten i urinblåsan. Enligt Akademiska sjukhusets presstjänst har cirka 80-90 procent av de planerade ingreppen kunnat utföras.