Toppchef i kommunen sparkas

Gunn-Henny Dahl, den högsta chefen för Uppsalas äldreomsorg, tvingas avgå. UNT rapporterade nyligen om kritik mot Gunn-Henny Dahls ledarstil men hon har även fått många positiva omdömen.

20 september 2017 12:21

Gunn-Henny Dahl tvingas lämna tjänsten som direktör för äldreförvaltningen. Det rör sig om en av kommunens absoluta topptjänster med ansvar för 3 500 personer och en budget på 1,7 miljarder kronor. Förvaltningen är en av de största som finns vid landets kommuner.

I början av september rapporterade UNT att en stor del av äldreförvaltningens ledande tjänstemän i Uppsala har hoppat av, vilket inneburit ett stort kompetenstapp. De tio avhoppare som UNT intervjuade var samtliga kritiska mot Gunn-Henny Dahl och angav hennes ledarstil som direkt eller starkt bidragande orsak till att de lämnat förvaltningen.

Kritiken handlade bland annat om otydliga beslut som snabbt kunde ändras och att anställda kände sig ömsom utfrysta, ömsom upphaussade.

Enligt uppgift till UNT är det inte medierapporteringen som gjort att Gunn-Henny Dahl får gå utan det ska handla bland annat om att hon inte alltid följt direktiv från kommunledningen.

En annan bild har lämnats av exempelvis äldrenämndens ordförande Monica Östman (S). Hon har betecknat Gunn-Henny Dahl som en mycket kompetent chef som fått kritik till följd av att hon stramat upp verksamheten och bringat ordning i ekonomin. Även nära medarbetare till Gunn-Henny Dahl har lämnat positiva omdömen om henne.

Carina Juhlin har utsetts som tillförordnad direktör vid äldreförvaltningen. Hon har många års chefserfarenhet inom kommunens vård och omsorg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters