Tillfälligt boende lindrar akut hemlöshet

Nu öppnas ett tillfälligt boende för ensamkommande som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen. Kommunen hoppas sedan att staten ska komma med en långsiktig lösning för den här gruppen.

11 november 2018 17:00

UNT har tidigare berättat om hur många ensamkommande som omfattas av gymnasielagen lever i akut hemlöshet. Enligt socialtjänsten övernattar flera ungdomar som saknar bostad i parker, tvättstugor och på offentliga toaletter. Nu kommer det att finnas åtminstone en tillfällig lösning på problemet. Stadsmissionen får pengar för att öppna ett boende strax utanför Uppsala. Samtidigt förlängs det tidigare projektet med fadderhem fram till sommaren. Totalt får Stadsmissionen 8,8 miljoner kronor enligt ett beslut i socialnämnden för de två åtgärderna.

– Stadsmissionen känner den här gruppen väl och vi tyckte att det var ganska lämpligt att de fortsätter med de kontakter de har bland de ensamkommande, säger Kjell Haglund (V), ordförande i socialnämnden.

På sikt hoppas han dock att en ny regering, när den tillträder, kan presentera en mer långsiktig lösning för gruppen av ensamkommande som fått tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd genom gymnasielagen. Därför sträcker sig projektet med det tillfälliga boendet fram till den 30 april och fadderhemsprojektet förlängs från den 1 januari till och med 30 juni 2019.

Det tillfälliga boendet riktar sig till ungdomar som omfattas av gymnasielagen och befinner sig i ett akut behov av en bostad.

– De här ungdomarna får ett tillfälligt andrum. Vi vet genom ungdomsjouren och fältarbetare att de möter ungdomar som bor i parker samtidigt som de ska försöka hantera att gå i skolan. Och det säger sig självt att det inte går så bra, säger Margaretha Svensson Paras, direktor på Uppsala Stadsmission.

Det kommer inte att vara något stödboende, men kommer ändå att vara bemannat dygnet runt.

– Om det var 30 svenska pojkar skulle de också behöva tillsyn. Det handlar om skydd och säkerhet, och att det finns vuxna som ser till att skolan följs och som har uppsikt, säger Margaretha Svensson Paras.

Stadsmissionen håller nu på och rekryterar personal till boendet, och förhoppningen är att de ska vara i gång senast den 1 december. Kommunen står för lokalen och räknar med att den ska vara i ordning till den 14 november. Där ska finnas plats för 25–30 boende i 13 rum.

Totalt befinner sig hundratals ensamkommande som passerat 18-årsgränsen i Uppsala. Uppsala Stadsmission har hjälpt till med att ordna boende i fadderhem för 200 av dem genom fadderhemsprojektet.

LÄS MER: Ismail och Morteza sover i Uppsalas parker

LÄS MER: Så funkar gymnasielagen

LÄS MER: Så hjälper du en hemlös ungdom

LÄS MER: Akut läge för hemlösa ensamkommande

Sex månaders frist för att hitta jobb

När ensamkommande fyller 18 eller som skrivs upp i ålder upphör socialtjänstens ansvar. Många av dem har av Migrationsverket hänvisats till boenden i norra Sverige, vilket innebär att då skulle ha varit tvungna att avbryta sina gymnasiestudier. De flesta har valt att stanna kvar på den ort där de bor men har då hamnat i hemlöshet.

Gymnasielagen innebär att personer som kommit hit som ensamkommande och som annars skulle bli utvisade får uppehållstillstånd för att studera på gymnasienivå. Personen måste fullfölja en gymnasieutbildning och har därefter sex månader på sig att hitta ett fast jobb, därefter är det möjligt att få permanent uppehållstillstånd. Enligt Migrationsverket omfattas cirka 9 000 ungdomar av lagen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer