Syskonförtur ska gälla

Syskonförturen ska gå före närhetsprincipen i föräldrars val till skola. Det lovar utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i en intervju med UNT.

1 november 2017 05:30

– Lagstiftningen behöver förtydligas. Det kommer att innebära att vi ger kommunerna rätt att använda sig av syskonförtur, säger Gustav Fridolin.

UNT har i flera artiklar granskat den omstridda syskonförturen i Uppsala. Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden, har påpekat vikten av att föräldrar ska kunna hålla samman sina barn på samma skola om man har mer än ett barn. Hon har också vädjat till utbildningsministern att agera i frågan.

Och nu går alltså regeringen in och räddar Uppsalamodellen.

Gustav Fridolin, som följt kommunens rättsprocesser kring syskonförtur, menar att skollagen är förlegad och svårtolkad.

– Vi behöver göra om skollagen så att det inte ska råda några tveksamheter kring föräldrars rätt att använda sig av syskonförtur, säger Gustav Fridolin.

Han menar att nuvarande rättstillämpning många gånger gör att föräldrar inte vet vilken skolplats ett syskon får. Denna oförutsägbarhet drabbar inte bara föräldrar, utan också kommunen, som får svårigheter att tillämpa sin urvalsprincip.

En lagändring som ändrar på urvalsprincipen "en skola nära hemmet" kan dock dröja.

– Vi vill ha en långsiktig lösning, därför kommer regeringen att tillsätta en utredning och ett lagförslag kan bli verklighet inom ett år, säger Gustav Fridolin.

Ser du inte en risk med att närhetsprincipen går förlorad?

– Nej, närhetsprincipen är grunden i lagstiftningen. Men när syskon nummer två ska få plats på skola är det orimligt att inte ta hänsyn till föräldrarnas skolval för det första barnet, säger Gustav Fridolin.

Fridolin hänvisar till att det i landet funnits ett par rättsprocesser, bland annat i Örebro och i Stockholm stad, där föräldrar överklagat olika beslut som rör syskonförtur. Utfallet i de olika rättsprocesserna har varit olika, beroende på var i landet man bor.

Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden, välkomnar Fridolins utspel,

– Jag är väldigt glad att utbildningsministern ger det här beskedet och att regeringen ser att det är viktigt för familjer att hålla samman sina barn på samma skola, säger hon och tillägger att hon ändå räknar med att det tar tid innan en regeländring är på plats.

Under tiden inväntar kommunen besked huruvida kammarrätten kommer att ge prövningstillstånd i två domar som överklagats i förvaltningsrätten. Domarna gäller föräldrar som har överklagat och inte fått sitt förstahandsval i skolvalet. Deras barn placerades på andra skolor än den där de önskat. Detta eftersom de blev utkonkurrerade av föräldrar som fick syskonförtur.

Fram tills dess – och i väntan på att en ny lag kan bli verklighet – tänker Uppsala kommun ändå fortsätta tillämpa syskonförtur, nu närmast inför nästa års skolval.

– Ja, vi behåller syskonförturen, för oss är det viktigt, eftersom det finns ett starkt önskemål från Uppsalaborna att ha det som ett urvalskriterium. Men vi försöker också kombinera de bägge principerna närhet och syskonförtur så långt det är möjligt, säger Caroline Hoffstedt.

Uppsala kommuns tillämpning av syskonförtur har varit en följetong under lång tid. Redan 2015 underkände Skolinspektionen syskonförtur som ett urvalskriterium. Efter det arbetade kommunen om reglerna för skolplaceringar. Men efter synpunkter och protester från föräldrar vars barn placerats på olika skolor, backade politikerna och beslöt att återinföra syskonförturen.

Anna Hellberg

Det här är syskonförtur

Syskonförtur gäller inom en radie av två kilometer från skolan och för elever upp till årskurs 3.

Vid årets skolval var det 25 elever som fick plats på den skola de önskat med hjälp av syskonförtur.

72 elever som inte fick plats hade bättre relativ närhet än den sist antagna med syskonförtur. Men bara två av dem överklagade med rätt motivering. Dessa fick rätt i förvaltningsrätten som upphävde kommunens beslut om skolplacering. Nu väntar kommunen på att kammarrätten ska ge prövningstillstånd i dessa två domar.

Enligt nuvarande skollag ska eleven få plats på den skola föräldrarna önskat om det inte går ut över en annan elevs rätt till att gå i en skola nära hemmet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!