Svenska flygvapnet ska ledas från Uppsala

Det svenska flygvapnet kommer att ledas från Uppsala när flygstaben med 150 tjänster flyttar till Ärna och Uppsala garnison 1 januari 2019. Då fylls kadettskolan F 20:s lokaler åter med flygverksamhet.

24 maj 2018 07:00

Om ryska plan flyger över Östersjön kommer svenska flygvapnets analys och reaktion att ledas från Uppsala i fortsättningen.

– Det kommer att komma upp på bordet här nere, säger Joakim Hjorth, som ansvarar för flytten av Försvarsmaktens flygstab från högkvarteret i centrala Stockholm till Uppsala.

Vi står mitt i fågelkvittret på en lummig höjd på Ärnaområdet och tittar ner över gamla F20, en ståtlig, något herrgårdslik byggnad med två flyglar där det från 1940-talet till millennieskiftet utbildades officerare till Flygvapnet. Den verksamhet som i dag finns där, Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, blir kvar på Uppsala garnison, men flyttas till andra lokaler.

Flygstaben ska liksom armé- och marinstaben flyttas ut från Stockholm, vilket UNT berättat om tidigare. Arméstaben ska flyttas till Enköping och marinledningen till Muskö.

– Vi har ett förändrat omvärldsläge - till det sämre ur säkerhetssynpunkt. ÖB har gjort klart att vi ska ha högre operativ effekt och det här är en del av det. Flygvapenchefen som kommer att sitta här i Uppsala får nu ett utökat ansvar. Samtidigt är det en säkerhetsåtgärd att sprida de olika staberna som idag sitter under samma tak, säger Joakim Hjorth, överstelöjtnant.

Det är inte bara insatsdelen av Flygvapnet, som har sin horisont i nuläget och något dygn framöver, som kommer att operera från Uppsala, utan även den planerande och inriktande delen.

– De här gifts nu ihop till en stab, säger Joakim Hjorth.

Valet av Uppsala garnison som plats för flygstaben har en förklaring i de förutsättningar som finns här, inte minst det hemliga bergrum som finns någonstans på Ärnaområdet. Mats Gyllander, kommunikationschef på Uppsala garnison, kallar det för att anläggningen i Uppsala uppfyller de fortifikatoriska kraven.

I dag arbetar knappt 1 000 personer på Uppsala garnison, när flygstaben är på plats kommer antalet vara cirka 1 100. En utmaning att lösa är bostäder för dem som nu ska börja arbeta i Uppsala, där bostadsmarknaden är svår. Den 1 juni invigs på Råbyvägen bostäder som stiftelsen MHS–bostäder hyr ut i andra hand till försvarsanställda.

– Där byggs tre nya fastigheter med 94 lägenheter för ändamålet. Vi för dialog om samarbete med alla myndigheter i Uppsala, som till exempel Läkemedels- och Livsmedelsverket om de här lägenheterna så att de får full beläggning, säger Joakim Hjorth.

Flytten av Flygvapnets ledning kommer inte innebära mer flygningar och plan på Uppsala flygfält, som det numer formellt heter. Däremot är Flygvapnet den gren av Försvarsmakten som har mest internationella kontakter, och de utländska besöken kommer att bli fler. Ledingen har dessutom uppgiften att stödja svensk export, främst av JAS. Bland annat för den sakens skull ska den gamla elevmässen, en delvis kulturmärkt byggnad på kullen där vi står, förvandlas till konferens- och representationslokaler. I dag är fastigheten luggsliten och är replokal för musikkåren från Upplands hemvärnsbataljon Inne i den ena matsalen står orkesterns stolar och notställ uppställda framför porträtt på väggen av Kungen och Drottningen. I den andra - där de äldre eleverna på kadettskolan under F 20-tiden höll till finns en märkvärdig alkov med en öppenspis inmurad i hörnet.

– Tänk dig att exempelvis ta emot Brasiliens flygvapenchef här på den här fina platsen, säger Joakim Hjorth.

Både han och Mats Gyllander verkar genuint upprymda över att få mer av flygvapenverksamhet till garnisonen igen, som en gång rymde två flygvapenförband, jaktflygsflottiljen F16 och flygvapnets krigsskola F20.

– Vi som har varit med här ett tag bli lite nostalgiska, säger Joakim Hjorth.

Flygvapnet

Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomför de gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter.

I dag finns tre flygflottiljer, F7 I Lidköping, F 17 i Ronneby samt F 21 i Luleå, en helikopterflottilj i Linköping, och Luftstridsskolan i Uppsala.

Källa: forsvarsmakten.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri

Ämnen du kan följa