Svensk medverkan på resa till Merkurius

Forskare vid Institutet för rymdfysik i Uppsala och Kiruna har bidragit till flera av instrumenten på en rymdfarkost som ska utforska planeten Merkurius.

18 oktober 2018 16:00

Klockan 03.45 svensk tid nu på lördag skickas den europeiska och japanska rymdfarkosten BepiColombo iväg från Kourou i Franska Guyana för att påbörja en sju år lång resa till vårt solsystems minsta planet, Merkurius. Med på farkostens två satelliter finns tre instrument som Institutet för rymdfysik, IRF, varit med om att ta fram.

Ett av dem är ett elektriskt fältinstrument som docent Jan-Erik Wahlund vid IRF i Uppsala varit med om att bygga elektroniken och sondytorna till.

– Det ska bland annat mäta den elektriska potentialen som är av betydelse för att utröna hur solvinden påverkar Merkurius rymdomgivningar och dess effekt på planetens yta, säger han.

Vid IRF i Kiruna har professor Stas Barabash ansvarat för en så kallad jondetektor för att mäta laddade partiklar från solvinden som träffar Mekurius yta och ett instrument för att mäta de atomer som frigörs från ytan. Tillsammans ska de båda instrumenten ge nya kunskaper om Merkurius tunna atmosfär.

Merkurius är den planet som befinner sig närmast solen. En stor utmaning i bygget av rymdfarkosten, dess båda satelliter och instrumenten ombord har därför varit att göra dem tillräckligt värmetåliga för att klara flera hundra graders höga temperaturer, ett arbete som även forskare i materialvetenskap vid Uppsala universitet bidragit till.

Uppskjutningen av BepiColombo kommer med några timmars förskjutning att visas för allmänheten på lördag kl 10 till 12 i sal IX i Universitetshuset i Uppsala.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross