Svart te kan ge skydd mot stroke

Kvinnor och män som dricker några koppar vanligt svart te per dag insjuknar mindre ofta i stroke jämfört med personer som konsumerar mindre mängder eller inget te alls.

21 januari 2013 06:56

Det framgår av en studie bland närmare 75 000 kvinnor och män i Uppsala, Västmanlands och Örebro län, som publiceras på nätet i facktidskriften Annals of Epidemiology.
– Våra resultat ger ytterligare stöd för fynden från några mindre studier, som också pekat på att några koppar te per dag kan ha en måttlig, men ändå betydelsefull skyddande effekt mot stroke, säger professor Alicja Wolk vid Enheten för nutritionsepidemiologi vid Karolinska institutet.

Deltagarna i studien besvarade i slutet av 1990-talet en omfattande hälsoenkät, som bland annat innehöll 96 frågor om deras mat- och dryckesvanor. Ingen av deltagarna hade någon hjärt-kärlsjukdom eller cancer när de besvarade enkäten, men under de följande tio åren drabbades 4 089 av dem av någon form av stroke.
När forskarna närmare granskade vilka som insjuknat fann de ett samband mellan hur ofta och hur mycket te som deltagarna uppgett att de brukade dricka och risken för stroke. Förekomsten av stroke var drygt 20 procent lägre bland kvinnorna och männen som drack minst fyra koppar te per dag jämfört med bland dem som drack mindre mängder eller inget te alls.

Alicja Wolk betonar att studier som denna, i vilken deltagarna själva valt sina dryckesvanor, inte kan fastställa om sambandet mellan konsumtion av flera koppar te och minskad risk för stroke är ett orsakssamband eller om det beror på några andra okända positiva hälsofaktorer hos just tedrickare.
– En hel del talar dock för att det kan röra sig om ett orsakssamband. Bland annat innehåller te en sorts antioxidanter som kallas flavonider vilka kan minska risken för att blodkärlen skadas av så kallade syreradikaler, säger hon.
Även om den nya studien är den hittills största som gjorts kring te och stroke anser forskarna att det behövs fler liknande stora studier i befolkningar med betydligt fler tedrickare än i Sverige. Till skillnad från till exempel engelsmännen är svenskarna inga stora tedrickare. Av deltagarna i studien drack de flesta inte te dagligen och bara omkring var 25:e drack minst fyra koppar te per dag.

Är det dags för svenskarna att gå över till mer brittiska dryckesvanor och dricka te i stället för kaffe under fikapauserna?
– Nej, det tycker jag inte, i synnerhet som både vi och andra i tidigare studier visat att även kaffe verkar ha skyddande effekter, speciellt bland diabetiker. Däremot talar våra resultat för att inbitna stordrickare av te gott kan fortsätta att vara det, säger Alicja Wolk.


FAKTA

Hjärninfarkt en form av stroke
Stroke är samlingsnamn för hjärninfarkt, hjärnblödning och hjärnhinneblödning. Hjärninfarkt beror på att blodproppar täpper till blodförsörjningen till en del av hjärnan och är den i särklass vanligaste formen av stroke. Hjärnblödning orsakas av att ett blodkärl i hjärnan brister. Högt blodtryck är den viktigaste riskfaktorn för både hjärninfarkt och hjärnblödning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!