Svårt att hinna över trots grön gubbe

Många äldre har svårt att hinna över gatan innan grön gubbe blir röd. Nu ska rörelsesensorer ge dem mer tid på stans övergångsställen.

25 augusti 2019 12:59

Dagmar Ågren från Uppsala tar en paus på en parkbänk på Vaksala torg. Hon går med rollator och har svårt att hinna över Uppsalas övergångsställen när det är grön gubbe. – Ofta är det mycket folk som ska över samtidigt och då blir det svårt för mig att hinna över i tid. Det hinner bli rött. Ibland hinner jag inte ut och får vänta, säger hon.

Det skapar otrygghet.

– Ja, man måste passa sig så att man inte blir påkörd, säger Dagmar Ågren.

Uppsalabon Örjan Florén tog upp frågan på UNT:s insändarsida. Han har många gånger sett äldre med rollator som har haft svårt att ta sig över innan det blir rött.

– För många äldre kan det här göra att de inte vill gå ut. När jag är ute med min hustru tycker jag att vi ofta får skynda oss för att hinna över. Så ska det inte vara, och om man som Uppsala kommun är med i nätverket för äldrestäder så tycker jag att man ska göra något åt det här, säger han.

Enligt Sampo Hinnemo, trafikplanerare vid Uppsala kommun, pågår ett arbete för att anpassa trafiksignalerna för gående bättre. Det sker bland annat genom rörelsesensorer som känner av om någon inte hunnit över gatan när det är grönt.

–  Då förlängs tiden för grönt ljust. Vi inför också blinkande grönt ljus i fem sekunder innan det slår över till rött när vi bygger om en trafikkorsning. Det blir en förvarning om att inte gå ut i gatan. Ungefär hälften av våra korsningar har blinkande ljus i dag, säger han.

Enligt lag ska trafikljusen vara anpassade för en gånghastighet av 1,4 meter per sekund. Uppsala har sänkt den till 1,2 meter per sekund.

– Om man går i den takten så hinner man över, säger Sampo Hinnemo.

I kommunens nya äldrestrategi är frågan prioriterad. Caroline Hoffstedt (S), ordförande i äldrenämnden, vill se fler övergångsställen med rörelsesensorer. De är för få idag.

–  Först och främst i de områden där det bor mycket äldre, som i Luthagen, säger hon.

När kan det bli verklighet?– Först ska den nya äldrestrategin behandlas politiskt under hösten. Sedan ska vi ha en dialog med berörda förvaltningar, säger Caroline Hoffstedt.

Vad kommer det att kosta?

– Det vet jag inte. Men antalet äldre över 80 år väntas ökar från 8 000 till 16 000 i Uppsala fram till 2030. I det perspektivet är det viktigt att vi har en stad där alla känner att de kan röra sig utan problem.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström