Studenter och forskare agerar mot sexism

"Akademiuppropet" är nästa reaktion i kölvattnet av #metoo. I veckan kommer kvinnors berättelser om sexism och trakasserier vid universitet och högskolor att publiceras i media.

20 november 2017 15:24

–  Vi måste få en verklig förändring, och vi hoppas också att politiker ska agera. Det får inte bara bli en samling med hemska historier.

Det säger Evin Ismail, doktorand i sociologi vid Uppsala universite,medieansvarig och en av dem som administrerat facebookgruppen Akademiuppropet. Gruppen har varit navet i insamlandet av berättelser om sexism och trakasserier inom universitetsvärlden.

I veckan kommer Akademiuppropet att publiceras i Svenska dagbladet.

– Vi har fått ett väldigt stort gensvar. Syftet är att lyfta fram det som är specifikt för just högskolevärlden. Där finns tydliga hierarkier och många som står i beroendeställning till andra. Kvinnliga doktorander som drabbats i sitt beroendeförhållande till sin handledare är en vanlig berättelse, säger Evin Ismail.

Gruppen har samlat uppemot 10 0000 medlemmar, men innan uppropet har publicerats vill Evin Ismail inte återge närmare vad kvinnor har berättat, och är sparsmakad med kommentarer eftersom uppropet inte har något talesperson. Men läsningen av kvinnornas berättelser har varit chockerande, säger hon.

– Att det här har fått fortgå under så många år i ett samhälle vi kallar jämställt är bedrövligt. Men nu känner jag hopp om att de här berättelserna ska tas på allvar.

LÄS MER: Uppsalas män reagerar på #metoo

Hittills har det saknats en säker bild av hur situationen är för kvinnor inom högskolevärlden. Här kommer Akademiupproret bli en viktig berättelse om förhållandena, anser Anneli Häyrén, genusforskare på Uppsala universitet, som sedan många år också arbetar med frågor om lika villkor inom Uppsala universitet.

När missförhållanden av det här slaget förekommer är en av de viktigaste förklaringarna att det finns en brist på resurser och hög konkurrens om de resurser som finns.

– Och så är läget väldigt mycket inom universitetsvärlden. Lägg därtill att högskolevärlden har väldigt starka maktstrukturer och har varit enkönad, och i många delar fortfarande är det, så har du de viktigaste förklaringarna till att sexuella trakasserier förekommer och fortgår, säger Anneli Häyrén.

LÄS MER: "Du kommer nog inte att tro det här"

Hon beskriver innehållet i den senaste tidens upprop från kvinnor i andra samhällssektorer som "förskräckande".

– Jag visste att det var vanligt och har i mitt arbete påpekat det, men ofta mött skepsis. Men nu visar det sig att det nog är ännu vanligare än jag trott, säger hon.

Inom universitetsvärlden finns ett gediget arbete med mot diskriminering, för lika villkor. Anneli Häyrén är en av flera personer som arbetar med frågorna, och det finns policydokument, regler och riktlinjer. Men det behövs mer, menar hon. Det måste framförallt bli lättare att våga och kunna göra en anmälan. Och konsekvenserna för den som trakasserat måste bli tydligare.

– Efter en adekvat och transparent utredning måste vi våga gå till förövaren, i de allra flesta fall en man, och säga: sluta. Men det gör vi inte nu. Och i dag anmäls inte trakasserier i tillräckligt hög utsträckning, eftersom man inte vågar eller för att man intalar sig själv att det man varit med om inte är något. Om du som doktorand i dag anmäler din handledare så är karriären många gånger körd. Så får det absolut inte vara, vi måste ha tydliga strukturer som säkerställer det, säger hon.

Vad hoppas du ska bli resultatet av Akademiuppropet?

– Att cheferna och de som har makten att förändra säger att nu är det nog och inte skyfflar problemen under mattan. Och att kvinnorna inte tystnar, utan säger ifrån på lokal- och individnivå.

LÄS MER: En omskakande månad för Sverige

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!