Besparingarna omfattar ett 15-tal olika delar. Det som rör gymnasieutbildningar är på 2,8 miljoner kronor.

– Vi ska handla upp ett stort antal externa utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar inom vvs, el, fordon och sfi. Då räknar vi med att kunna pressa kostnaderna. Vi tror också att efterfrågan på utbildningarna kommer att minska under året, säger Mohamad Hassan (L) ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

På ekonomsikt bistånd blir besparingen 1,5 miljoner och innebär bland annat stramare regler för ensamstående med underhållsstöd. Arbetsmarknadsenheten bantas med 3,2 årsarbetare. Det sparar 1,7 miljoner. Nämnden ska också spara två miljoner kronor på ersättningen för ensamkommande barn och en miljon på upphandling av social verksamhet.

Den största posten rör dock åtaganden för arbetsmarknadsinsatser i Gottsunda.

– För att klara det får vi ett extra bidrag av kommunstyrelsen på 4,5 miljoner kronor. Utan det skulle vi ha behövt spara in på något annat, säger Mohamad Hassan.

Han hoppas också på ett bidrag på 2,4 miljoner från regeringen som ska gå till Uppsala lärcentrum.

– Regeringen avsätter 350 miljoner kronor i vårbudgeten och en del av det ska gå till kommunerna.

Det låter osäkert. Kommer ni att klara ekonomin med besparingarna?

– Det måste vi fixa, det finns inget annat. Vi kommer att ha extra fokus på de verksamheter som har röda siffror, som vår egen vuxenutbildning. Den beräknas gå med sex miljoner i underskott i år, säger Mohamad Hassan.