Den rödgröna majoriteten i kommunstyrelsen sade på onsdagen ja till att ansöka hos Polismyndigheten om att utöka det område som trygghetsvakterna patrullerar i city till att också gälla runt Kvarnengallerian och i nord-sydlig riktning från Fyrisskolan till Kapområdet vid Stadsträdgården. Syftet är att ge ordningsvakterna möjlighet att jobba över en större yta. Den blir nu sammantaget 2,8 kvadratkilometer.

Även i Gottsunda centrum utökas området. Det kommer nu att inkludera idrottshallen, Treklangen, Gottsundaskolan och området runt Gottsundakyrkan. Tillstånd ska också sökas för att ordningsvakterna ska kunna patrullera inne i idrottshallen och i boule- och bollhallen där det är otryggt och skadegörelse förekommer, enligt kommunen.

Enligt kommunalrådet Erik Pelling (S) ska vakternas arbete ske i nära samarbete med polisen och kompletteras med kameraövervakning på strategiska platser.

De nya utökade områdena är tänkt att börja gälla från den 1 juli 2019. Verksamheten med ordningsvakter i city förlängs till 31 maj 2019.

Som UNT tidigare rapporterat ska också Lyssnarsängsbadet, Storvadsbadet i Gamla Uppsala och Sandviksbadet i Björklinge kunna ronderas av ordningsvakter.

Oppositionspartierna och SD reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.