Större eget ansvar krävs i glesbygden

Deltidsbrandmän, som turas om att ha jour, är en vanlig lösning i glesbygden. Men i takt med att samhället förändrats har det blivit en större utmaning att rekrytera brandmän.

12 december 2016 09:05

I Uppsala är rekryteringsläget dock relativt gott, enligt brandchef Anders Ahlström.

– På någon station saknas det en person, och där skulle vi vilja anställa två. I hela organisationen har vi totalt 248 just nu och normalbemanningen är 224, säger Anders Ahlström.

Han säger dock också att förändringar i samhället gör att det blivit en större utmaning att rekrytera deltidsbrandmän, framför allt på dagtid vardagar, då många arbetar på en annan ort än där de bor.

Andra faktorer som påverkar rekryteringen är en ökad jämställdhet och att de flesta värderar sin fritid högre i dag än tidigare.

– Det är inte längre självklart att en person i familjen har ett fribrev att försvinna var fjärde vecka. I grunden är det här positiva förändringar i samhället. Men det samverkar på ett sätt som inte stöder vår verksamhet, säger Anders Ahlström.

Ska brandförsvaret skötas ideellt?

– Det gör det redan. Om man går bortom RiB-stationerna så har vi frivillig brandkår i Hållnäs och på Gräsö. Man kan dra en parallell till sjöräddningen och fjällräddningen som bygger helt på ideella insatser.

Ingår det att man tar på sig ett sådant arbete när man bor i glesbygden?

– Jag skulle säga ja, med det tillägget att vi bygger samhället tillsammans. När vi blir fler kan vi gemensamt skapa ett visst mått av resurser. När vi blir färre får man ta ett större eget ansvar. Det är ingen som bosätter sig på en skärgårdsö som förväntar sig att vi bygger en brandstation där.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!