Stor upphandling inom LSS

Omsorgsnämnden i Uppsala har beslutat att upphandla elva LSS-boenden.

1 april 2019 16:00

Samtidigt hävs upphandlingen av åtta LSS-boenden från i höstas. Flera av boendena hade tilldelats vårdföretaget Private Nursing men där uppföljningar visat på brister i verksamheten.

De LSS-boenden som upphandlas är: Askvägen 42, Domherrevägen 12, Granelidsvägen 1 C, Rådjursstigen 2, Ringgatan 6 D, Arkitektvägen, Kronparksvägen, Gåvsta, Lunda 1 och Lunda 2 med avtalsstart den 1 december 2019. LSS- boendet Malma Backe 3F upphandlas med avtalsstart den 1 november 2020.

Sex boenden som Private Nursing tidigare vunnit kommer kommunen att behålla i egen regi. Tanken med det är att skapa en trygg arbetsmiljö och kvalitetssäkra verksamheten innan en ny upphandling görs. Nämnden var dock inte enig i beslutet. Vänsterpartiet sade nej till att upphandla LSS-boendena. Uppsalaalliansen ville att LSS-verksamheten ska upphandlas enligt LOV.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström