I slutet av maj väntas kommunfullmäktige att fatta beslut om arbetsmarknadsnämndens förslag att inte inkludera hela underhållsstödet som inkomst vid beräkning av rätten till ekonomiskt bistånd. I förslaget ingår även att ta bort de lokala riktlinjerna för försörjningsstödet som ger vissa grupper mer än socialtjänstlagen kräver.

– När underhållstödet höjdes 2015 motiverades satsningen som ett sätt att bekämpa ekonomiska ojämlikheter med en aktiv fördelningspolitik, riktad mot dem som är bland samhällets ekonomiskt mest utsatta – ensamstående föräldrar, framförallt kvinnor. Det är ett statligt bidrag som ska gå till de som har det svårast men i stället använder kommunen bidraget till att finansiera sina besparingskrav, säger Tobias Smedberg (V).

Läs mer: Regler för bidrag stramas upp

Att förslaget är ett sätt att finansiera kommunens besparingskrav, som i början av 2019 beräknades till 300 miljoner kronor, tillbakavisas av Mohamad Hassan (L), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

– Redan innan nämnden tog beslut om att ta bort de lokala riktlinjerna för försörjningsstödet i mars hade vi presenterat ett besparingsförslag. Riktlinjerna var vi överrens om att förändra då vi lever i en annan tid än när de infördes, säger han.

Enligt Mohamad Hassan har riksnormen höjts och därför behövs inte längre de lokala riktlinjerna. Att även underhållsstödet, utöver exempelvis barnbidrag, nu ska räknas som inkomst vid beräkning av rätten till socialbidrag menar han är ett sätt att behandla alla lika.

– Socialbidraget är samhällets yttersta skyddsnät så vi måste ha en stor, rättvis och transparent modell som möter den enskilde. Därför ska bidraget individualiseras för då går det lättare att följa upp. Dessutom är vi en av väldigt få kommuner som haft generösa riktlinjer. Det bör finnas en likvärdighet mellan kommuner. Vi måste arbeta smartare med samhällets resurser, säger han.

Vänsterpartiet menar att förslaget gör situationen svårare för ensamstående föräldrar?

– Vi tänker att vi ska göra allt för att hjälpa dessa föräldrar på andra sätt. Genom att de till exempel är prioriterade till insatser för att komma ut i arbete. Vi stödjer bland annat dem i planering med vården. Vänsterpartiet låser sig enbart vid den ekonomiska hjälpen medan vi vill att individer ska komma i arbete och den frihet ett jobb ger, säger Mohamad Hassan.