Stolpe ut för ombyggd korsning

En miss gjorde att de nya trafiksignalerna hamnde mitt i cykelbanan. Nu ska stolparna flyttas.

27 juni 2017 18:29

Korsningen Norbyvägen/Dag Hammarskjölds väg har nyligen byggts om för att bli säkrare för trafikanter och underlätta för kollektivtrafiken. Bland annat har nivån sänkts och korsningen har utrustats med trafikljus.

Men ombyggnationen har inte bara inneburit fördelar. Ett par stolpar med trafiksignaler, på den östra sidan av Dag Hammarskjölds väg, har olyckligtvis hamnat mitt i cykelbanan.

– Vi har principskisser för hur vi löser olika situationer och konsulterna har fått fel ritning. Ljusen har därför blivit för långt indragna från vägen, säger Patrik Österbring, enhetschef för projekt och utveckling vid Uppsala kommun.

Nu ska stolparna flyttas ut en halvmeter och placeras närmare trafiken. Linjemålningarna ska även göras om så att risken att cykla in i en stolpe minimeras.

– Detta hamnar på kommuns budget och kommer att kosta oss 30 000 kronor att åtgärda. Jag gissar att arbetena kommer att genomföras efter semestrarna, säger Patrik Österbring.

Normalt sett anläggs en skiljeremsa, av plattor eller gräs, mellan vägen och cykelbanan. I de fallen placeras eventuella vägmärken och trafiksignaler på den ytan.

När utrymmet är för litet för den typen av lösning är ambitionen i stället att sätta stolpar så nära trafiken som möjligt, utan att det innebär några hinder för bussar eller andra fordon.

– Det är olyckligt att det sker misstag men sådant kommer att hända så länge vi är många människor inblandade i olika saker, säger Patrik Österbring.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sara Linderoth