Redan innan eldsvådan 8 oktober som ödelade Gottsundaskolan fanns planer på en ny skola i stadsdelen. Nu ökar tempot i planeringen. På torsdagen väntas politikerna i byggnadsnämnden besluta att sätta igång arbetet med en ny detaljplan för skolan. I vanliga fall hade kommunen inväntat den mer övergripande planeringen som pågår för Gottsunda.

På det här sättet kan processen snabbas på minst ett halvår, kanske mer – den bedömningen gör plan- och byggnadsnämndens ordförande Erik Pelling (S):

– Vi rivstartar för att få detaljplanen färdig, säger han.

Finns det risk att en ny skola stressas fram och viktiga delar inte hinns med?

– Skolans flytt är väldigt väl genomdiskuterad sedan tidigare. Den finns med i planprogrammet för Gottsunda och bland de synpunkter som lämnats in har ingen varit emot placeringen.

Är partierna eniga om ett snabbspår för skolan?

– Det var enighet på arbetsutskottet och jag räknar med att det kommer att bli enighet även i nämnden.

LÄS MER: Hit evakueras Gottsundaeleverna

Även om tempot höjs så har dagens grundskoleelever knappast någon chans att få flytta in i den nybyggda skolan, som har fyra årskurser. Ett skolbygge tar i normalfallet cirka fem år.

– Man räknar med två års arbete för att ta fram en detaljplan och tre år för projektering, upphandling och byggande. Målsättningen är att det ska gå snabbare, säger Erik Pelling.

LÄS MER:Skolbranden – detta har hänt

Vid torsdagens byggnadsnämnd finns skolbygget med som ett av de 20-tal ärenden politikerna ska fatta beslut om. Ännu finns emellertid inget besked om när bygglov för de moduler som ska ersätta den nedbrunna skolan kan klubbas i nämnden. Planen är att placera modulerna på den nedbrunna skolans tomt. De blir sedan elevernas skolbyggnad fram till invigningen av nya Gottsundaskolan.

De nya planer som redan skissats innebär att en ny skola byggs längre från Gottsunda centrum än i dag, söderut mot parkområdet och idrottsplanen. Det har varit ett önskemål från skolan att hamna en bit ifrån centrum. Kostnaden för en ny skola beräknas bli 350-450 miljoner kronor.