Stängs av från Ung vänster

Distriktsordföranden för Ung vänster i Uppsala län stängs av tillsammans med sex medlemmar. Bakgrunden är deras stöd för Revolutionära fronten (RF).

6 juni 2014 16:40

Distriktsordföranden Malcolm Kyeyune och ytterligare sex medlemmar i Uppsaladistriktet stängs av från sina medlemskap i Vänsterpartiets ungdomsförbund Ung vänster, efter beslut av ungdomsförbundets verkställande utskott. Tre av dem är ledamöter i distriktsstyrelsen.

Samtliga förlorar sina medlemsrättigheter med omedelbar verkan och får exempelvis inte längre delta i förbundets möten. Två skäl finns till avstängningen:

– De har skadat Ung vänster genom att uttala sig om Revolutionära fronten på det sätt de gjort. De har också försökt förändra vår organisation och våra politiska ställningstaganden på andra sätt än de stadgeenliga, säger Hanna Cederin, förbundssekreterare i Ung vänster.

Enligt verkställande utskottet har de avstängda Uppsalamedlemmarna arbetat för att avsätta förbundsstyrelsen och dragit upp sina strategier bland annat på hemliga möten:

– De har inte agerat öppet utan mer ägnat sig åt sabotage, säger Hanna Cederin.

I mitten av maj ställde sig hela Ung vänsters distriktsstyrelse i Uppsala län bakom Revolutionära fronten och Antifascistisk aktion (AFA), som båda använder våld för att nå sina mål. Enligt Uppsalastyrelsen behövs RF och AFA som ett skydd mot våld från högerextrema grupper. Tidigare i vår krävde ordföranden i Uppsaladistriktet tillsammans med medlemmar från sju andra distrikt förbundsstyrelsens avgång.

De sju som nu stängts av kan i nästa steg komma att uteslutas ur ungdomsförbundet. Det avgörs av förbundsstyrelsen, som väntas ta ställning i frågan om två - tre veckor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!