Stadsodling ska genomsyra Uppsala

Alla kan odla. Så lyder Uppsala kommuns paroll inför stadsodlingsåret som invigs 20 maj.

2 maj 2017 16:18

Invigningen hålls i Linnéträdgården i samband med Linnés trädgårdsfest som arrangerats varje vår de senaste åren. Stadsodlingsåret avslutas 23 september med en skördefest.

– Under 2017 vill vi lyfta fram alla olika stadsodlare i Uppsala. Vi vill visa på mångfalden av ätliga växter som kan finnas mitt bland oss i stadens rabatter, säger i ett pressmeddelande kommunalrådet Maria Gardfjell (MP), som är politiskt ansvarig för miljö- och naturfrågor i Uppsala kommun.

De fyra platser som valts ut för stadsodling ska också ge utrymme för både sport och kulturyttringar. Fyristorg, Gränbyparken, Lina Sandells park i Gottsunda och ännu ej invigda Hospitalsparken i Ulleråker bildar dessa fyra nav. Dessutom ska det finnas odlingslotter i Stadsträdgården, och intill Resecentrum kommer ett fält med solrosor att anläggas.

Odlingstemat märks även på biblioteken där gratis fröer erbjuds. Dessutom ska alla sommarblommor som kommunen planterar i centrum vara ätliga.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Göran Sterner