SSU lägger locket på

Inom SSU har pengar försvunnit och oegentligheter har förekommit. Ändå kan inte åklagare komma åt myglet. Anledningen är att SSU:s ledning lagt locket på.

19 mars 2005 00:00
Mattias Vepsä, som sitter i SSU:s högsta ledning, anser att oklarheterna kring SSU-ordföranden Ardalan Shekarabis omdiskuterade kontokort borde polisanmälas. Men han har fått besked att det är lönlöst att göra någon anmälan.

Ska inte polisanmälas
För en månad sedan tog förbundsstyrelsen i SSU del av revisorernas utredning av det hemliga kontot (se faktaruta). Majoriteten av styrelsen i SSU gav fortsatt förtroende för Shekarabi trots att 22 000 kronor inte gått att spåra.
Till saken hör att flera av de ledamöter som röstade för fortsatt förtroende representerar SSU-distrikt som sett till att pengarna slussats från SSU:s fond.
Mattias Vepsä berättar att han på styrelsemötet tog upp frågan om polisanmälan.
— Jag sa att det vore ett bra sätt att ta reda på vad som hänt och rentvå oskyldiga. Men beskedet blev att vi inte skulle gå vidare med en polisanmälan.

Svårt att agera
Mattias Vepsä har kontaktat jurister men fått svaret att så länge ledningen för SSU inte ställer sig bakom en anmälan kan inte rättsväsendet agera.
Kenneth Brattström, kammaråklagare i Uppsala, bekräftar att lagen fungerar så.
— För att det skall vara fråga om förskingring eller trolöshet mot huvudman krävs att målsäganden har drabbats av en ekonomisk skada. Om styrelsen i en ideell förening anser att pengarna har använts på ett ändamålsenligt sätt och att föreningen inte lidit skada har en åklagare mycket svårt att agera, uppger Kenneth Brattström.
— Om medlemmarna i föreningen har en annan åsikt än styrelsen kan de byta ut styrelsen. Det är möjligt att målsägandens inställning då kan komma att ändras och att åklagare kan inleda en förundersökning.

Annorlunda med påhittade medlemsantal
Saken är dock annorlunda när det gäller den senaste tidens uppgifter om att SSU blåst upp sitt medlemsantal och fått statliga bidrag på felaktiga grunder. Om påståendena stämmer har en ekonomisk skada drabbat staten som kan vara målsägande vid en rättsprocess.
— Fallet med SSU:s påhittade medlemmar är bedrägeri och vi har gjort en polisanmälan, uppger Fredrik Malm, ordförande för Liberala ungdomsförbundet, Luf.
I sin polisanmälan hävdar Luf att SSU under de senaste tio åren "aktivt fuskat till sig miljontals kronor".
I går inleddes en förundersökning om bidragen.

UNT-fakta:


Genom fejkade ansökningar slussades 76 000 kronor från en fond i SSU till ett hemligt konto. Ardalan Shekarabi fick ett kontokort och gjorde kontantuttag, betalade taxiresor med mera trots att pengarna officiellt skulle gå till integrationsprojekt.
SSU:s revisorer har konstaterat att det finns en rad oklarheter kring vad som hänt och fortfarande är 22 000 kronor spårlöst försvunna.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!