Spänt inför fullmäktige

Spänningarna ökar inför måndagens kommunfullmäktige då de olika nämndposterna ska fördelas. Fullmäktiges ordförande Eva Edwardsson förbereder sig för att Sverigedemokraterna kommer att försöka sig på en kupp.

8 december 2018 22:14

Under måndagen ska fullmäktige fördela posterna i kommunens olika nämnder. Inför mötet har det moderata kommunalrådet Fredrik Ahlstedt som ingår i Uppsala-alliansen bestående av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, skickat en fråga till kommunens stadsjurist: ”Vad händer om SD skulle försöka sig på en liknande kupp mot Uppsala-alliansen under måndagens sammanträde, som de gjorde mot S under regionfullmäktige?”

Det som hände under regionfullmäktige var att SD-representanter försökte öka sin egen representation i regionens nämnder genom att skriva samma gruppnamn som de socialdemokratiska ledamöterna gjorde på sina listor. Inför val till exempelvis nämnder kan partier ingå så kallad valteknisk samverkan. Det innebär att partier kommer överens om att samarbeta och går under en gemensam gruppbeteckning när valet förrättas. När platserna ska fördelas gynnas sedan enkelt uttryckt den största gruppen som får flest platser. Om SD:s kupp i regionfullmäktige hade lyckats hade S och SD fått fler platser i nämnderna tillsammans än de skulle gjort var sig. Beroende på hur man tolkar lagen hade S då mot sin vilja kunnat tvingas att göra upp med SD om fördelningen av de gemensamma platserna.

Men det som hände var att SD skrev fel. I stället för ”Arbetarpartiet Socialdemokraterna” skrev de ”Socialdemokraterna Arbetarpartiet” - och kuppen misslyckades.

När kommunfullmäktiges ordförande Eva Edwardsson fick höra om Fredrik Ahlstedts fråga till kommunens jurist, och insåg att en likande situation skulle kunna uppstå i Uppsalas fullmäktige, lät hon kalla till möte med presidiet, fullmäktiges vice och andre vice ordförande, för att på förhand reda ut frågan: Kan SD på måndag tvinga andra partier att ingå en valteknisk samverkan med dem mot partiernas vilja genom att skriva samma gruppnamn på sina valsedlar?

Eva Edwardsson fick stöd för sin uppfattning av kommunens stadsjurist Lena Grapp i frågan: Nej, ett eller flera partier kan inte tvingas in i ett samarbete med ett annat parti utan en ömsesidig överenskommelse.

På presidiemötet presenterade Eva Edwardsson en alternativ lösning om situationen skulle uppstå. Om hon i rollen som ordförande upptäcker att SD skrivit ”Uppsala-alliansen” på sina valsedlar ställer hon frågan till Uppsala-alliansen om de godtar en valteknisk samverkan med SD. Om de svarar nej, ogiltigförklaras SD:s röster. Om Uppsala-alliansen däremot svarar ja kommer Uppsala-alliansen och SD inleda ett formellt samarbete om tilldelning av nämndplatser.

På presidiemötet godtog Carl Lindberg (S) lösningen. Men Magnus Åkerman (M) motsatte sig förslaget:

– Eva Edwardsson gör en tolkning som jag tycker är alldeles för långtgående, säger han.

Men även kommunens stadsjurist Lena Grapp menar att det är orimligt att tvingas in i ett samarbete med någon mot sin vilja. Vad anser du om det?

– Jag har lagen att förhålla mig till och jag anser att det inte finns något stöd för den tolkningen, säger Magnus Åkerman.

Eva Edwardsson överväger att samla kommunalråden i frågan under söndagen. Men hennes ståndpunkt i nuläget står kvar:

– Grunden för all form av avtalsfrihet är att man inte kan tvinga någon att ingå avtal med en, säger hon,

UNT har varit i kontakt med SD:s gruppledare Simon Alm som menar att SD i nuläget inte har några planer på ett valtekniskt samarbete med Uppsala-alliansen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Oscar Magnusson