Solstormsforskare från Uppsala får pris

Går du runt grunnar på hur vädret på solen påverkar oss levande här på jordet? Du är inte ensam. Den tanken engagerar även Uppsalaprofessorn, Hermann Opgenoorth, som nu prisas för funderingarna.

8 november 2018 13:10

På måndagen tilldelades Hermann Opgenoorth, forskare och professor i rymdfysik vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Uppsala, Baron Marcel Nicoley-medaljen. Priset går till en person som lyckats samla rymdväderforskare världen över.

Rymdväderforskning handlar om att förstå hur solens aktivitet och jordens magnetosfär, samt de över delarna av atmosfären, påverkar varandra. Ett exempel är hur så kallade solstormar påverkar kraftledningsnät på jorden och satelliter i omloppsbanan runt vår planet.

Uppsalaprofessorn får priset bland annat för sitt arbete i Europeiska rymdvetenskapskommittén och hans globala engagemang inom COSPAR (Rymdforskningskommitén) och FN.

– Jag är naturligtvis oerhört glad och stolt. Det är mycket hedrande att tilldelas medaljen för den forskning och det arbete som jag och mina kolleger inom rymdväderforskningen bedriver, säger Hermann Opgenoorth.

Ur motiveringen

"Professor Opgenoorth är en passionerad och dedikerad förespråkare för internationellt vetenskapligt samarbete och har gjort stora bidrag till ett brett spektrum av programmatiska åtgärder som har hjälpt till att samla vårt samhälle. Han har även producerat mycket utmärkt vetenskap, inte minst utökat vår vision till att inkludera jonosfären och den inducerade magnetosfären av Mars, liksom jordens jonosfär och magnetosfär.”

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Oscar Magnusson