Solrosor i tiotusental prunkar i Ulleråker

Tiotusentals solrosor har planterats vid Ulleråker för att hjälpa till med pollinering och ge mat åt fåglar. Blommorna är även del av en större plan.

20 augusti 2019 20:12

Fjärilar, bin och humlor surrar runt mängder av praktfulla solrosor i en park vid Ulleråkers gamla sjukhusbyggnader nära Fyrisån.

Blommorna fyller flera funktioner. De lockar till sig insekter som hjälper till med pollineringen så att fruktträd och blommor kan föröka sig, något som är till glädje även för de över hundra odlare som har lotter här.

Dessutom är det tänkt att solrosfröna ska bli fågelmat kommande vinter.

Det är kommunen som sått solrosorna, som nu täcker ett område på 3 700 kvadratmeter. Räknar man med 25 solrosor per kvadratmeter handlar det om bortåt 100 000 blommor.

Planteringarna ligger på ett område kallat Hospitalsträdgården. För de flesta Uppsalabor är det ett okänt namn men i framtiden lär det bli ett etablerat begrepp.

Hospitalsträdgården kommer nämligen att utgöra en så kallad stadsdelspark som planeras för Ulleråker. Här ska 6 000 nya bostäder växa fram de kommande åren och för åtskilliga invånare väntas parken bli en grön oas.

I en del av den blivande parken står bikupor och det är ingen vild gissning att solrosorna bidrar till honungen. I en låda bjuds honungsburkar ut till försäljning. Betalningen på 80 kronor swishar köparen till biodlarna.

– Solrosorna har planterats här, bland annat för att utgöra blickfång så att folk ska få upp ögonen för Hospitalsträdgården.

Det berättar landskapsarkitekten Sara Rydeman som arbetar med projektet vid kommunen.

– Det går bra att plocka en bukett solrosor om man vill, tipsar hon.

Hospitalsträdgården ligger bara ett par kilometer från Uppsalas stadskärna men bjuder ändå på ett rikt naturliv. Området utgör boplats för en rådjursfamilj och här kan man med lite tur få se såväl näktergal som kungsfiskare.

Sedan början av 1900-talet har här funnits ett par hundra äppelträd. Bara en tredjedel av beståndet återstår men det svarar för inte mindre än 26 äppelsorter.

Hospitalsträdgården har i flera år varit kraftigt bevuxen med buskar och småträd och uppröjningen har påbörjats. Viss belysning och några gångvägar har anlagts men mycket återstår innan slutresultatet är klart.

– Vi ska se till att området blir en park för fler att njuta av, utlovar Sara Rydeman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters