Solenergi hindras av bygglov

Uppsala kommun har miljömål om att mer solenergi ska försörja invånarna med el. Jonas Nordström har fyllt sitt tak med solpaneler och försöker nu få sina grannar att följa efter. Men kommunens krav på bygglov försvårar processen.

5 maj 2014 09:03

Två dagar tog det att få de arton solpanelerna på plats på taket och nu täcker solcellerna 80 procent av familjen Nordströms elbehov.
– Bara för att solen skiner behöver jag inte springa in och laga mat utan allt sker per automatik och den el som inte används köper elbolaget tillbaka. Det är jättesmidigt och något underhåll krävs inte, berättar Jonas Nordstörm.

Han har alltid haft ett miljöintresse och nu vill han få sina grannar att också de sätta upp solceller på sina tak. Han presenterade idén på villaföreningens årsmöte och runt 15 grannar skrev upp sig som intressenter. En av dem var Tollef Stub.
– Det blir billigare el och det lockar. Samtidigt ökar det värdet på huset. När vi går ihop många kan vi dessutom få ett bra pris hos leverantören och Jonas hjälper till med information och kunskap, säger han.

Sedan 2009 kan både privatpersoner och företag få statligt stöd för installation av solceller. Från den 1 juli i år införs också att skatteavdrag för produktion av förbybar el. Den som installerar solceller kan få göra ett skatteavdrag på max 18 000 kronor om man överför egenproducerad el till elnätet.

I Uppsala kommuns klimat- och miljöprogram finns inskrivet ett mål om att sol­energi ska bidra med 30 megawatt effekt år 2020. Tio år efter det är målet 100 megawatt. Uppsala kommun vill främst sätta press på större fastighetsägare, men säger att det också behövs insatser från enskilda villaägare och bostadsrättsföreningar för att målen ska nås.

Ann Magnuson är docent i biokemi vid Uppsala universitet. Hon är positiv till att Uppsala kommun uppmuntrar till solenergi. Men enligt hennes beräkningar kommer tusentals villor behövas för att målet på 30 megawatt ska nås, om bara villor används krävs 6 000 villatak.

I dagsläget krävs bygglov för att man ska få sätta upp solpaneler eller solceller på fasad eller tak på en byggnad inom detaljplan. Anledningen är att de ändrar byggnadens yttre avsevärt.
– Vi följer plan- och bygg­lagen och enligt den krävs det att man ansöker om bygglov, säger Lissi Kalin på kontoret för samhällsutveckling.

Ann Magnuson är kritisk till kravet på bygglov.
– Det är behjärtansvärt att man sätter upp mål men man måste tänka hela vägen. Man måste ha ett regelverk som underlättar för den enskilde, säger Ann Magnuson.

Även Jonas Nordström i Valsätra är skeptisk till byggloven. Han tycker det skulle räcka med en bygglovsansökan för hela området, men det tycker inte kommunen.
– Säg att 3 000 villor kommer behövas för att målet ska nås. Det blir många ansökningar att behandla, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nicklas Kihlberg