Socialstyrelsen har gått upp i stabsläge

Uppsala och fyra andra regioner har brist på sjukvårdsmaterial. Socialstyrelsen meddelar nu att man till följd av situationen har gått upp i stabsläge.

10 oktober 2019 19:30

- Det här innebär att vi avsatt resurser för att kunna följa hur den här situationen utvecklar sig, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef hos Socialstyrelsen. 

Myndigheten har haft ett extrainkallat möte med regionerna kring Mälardalen.

- Det som kom fram där är att det råder brist på material i flera regioner och i Uppsala har man ju då bland annat ställt in planerade operationer. Det här är så klart olyckligt för många, men enligt regionerna så ser det ut som att den här bristen inte kommer bli långvarig utan att man arbetar för att det ska lösas så snart som möjligt. Och det finns i nuläget exempelvis ingenting som hotar regionernas katastrofmedicinska beredskap, säger Johanna Sandwall.

En ny så kallad samverkanskonferens med alla regioner i landet kommer hållas under fredagsförmiddagen.

- Då ska berörda regioner lämna en ny prognos på hur länge de tror att den här bristen kommer att hålla i sig, säger Johanna Sandwall.

Enligt Socialstyrelsen ligger ansvaret på Region Uppsala och de andra regionerna att hantera situationen. Socialstyrelsen fungerar som en samordningspart.

Socialminister Lena Hallengren (S) säger i ett skriftligt uttalande till TT att hon följer den fortsatta utvecklingen noggrant. "Jag utgår från att de berörda regionerna och leverantören nu gör sitt yttersta för att leveranserna ska komma i gång och vården kunna bedrivas på ett patientsäkert sätt", säger hon vidare.

<p>Beredskap inom sjukvården</p>

Inom hälso- och sjukvården finns tre fastställda beredskapslägen: stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.

Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Källa: Socialstyrelsen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nicklas Kihlberg