Socialarbetare flyttar in i Uppsalas skolor

Socialtjänsten ska i år bli mer närvarande i Uppsalas skolor. Nu annonserar kommunen efter två socialarbetare som ska arbeta i grundskolan i Gottsunda och Valsätra.

9 januari 2019 07:00

Satsningen på socialarbetare i skolan är en del av kommunens handlingsplan för Gottsunda och Valsätra. Ett av målen i handlingsplanen är att skapa goda uppväxtvillkor och se till att alla barn och ungdomar klarar sin utbildning och har låg ogiltig frånvaro i skolan.

–  Så här får vi in andra yrkeskategorier i skolan, som sedan kan jobba med ungdomarna i hemmet eller på fritiden. Det är andra arenor än vad lärare och elevhälsoteam ska göra insatser på, de har annat elevfokus, säger Hilde Wiberg, verksamhetschef för Uppsala ungdomsjour.

Men vad är vinsten med att socialarbetarna är baserade i skolan om det främst är andra arenor de sedan ska möta ungdomarna på?

– Att de blir välkända på skolan av elever och av personal och kan bygga relationer som gör arbetet mycket lättare när man sedan möts i andra sammanhang, säger Hilde Wiberg, som särskilt lyfter fram möjligheten att komma hem till en elev som har behov av insatser.

– Möjligheten till hembesök tror jag jättemycket på, säger hon som själv arbetat på ett liknande sätt i Stenhagen – för cirka tio år sedan.

Då kallades det lokal förebyggare.

– Vi uppfinner inte hjulet igen med det här utan vi utvecklar en modell som vi vet fungerar.

De två socialarbetarna i skolan kommer att vara en del av Uppsala ungdomsjour som arbetar förebyggande med att identifiera ungdomar i riskzonen för att hamna i kriminalitet och droganvändning, eller andra socialt nedbrytande beteenden.

Men även myndighetssidan av socialtjänsten i Gottsunda och Valsätra stärks nu med två nya tjänster. Det är där man tar emot orosanmälningar, initierar olika utredningar och beslutar om insatser.

– Att vi stärker upp socialtjänsten överlag är avgörande och det är lika viktigt att vi får mer resurser på den sidan också. Vår förhoppning är att vi ska jobba ännu mer så här över hela staden. säger Hilde Wiberg.

Kommunens jobbannonser är den första konkreta effekten av lyftet av socialtjänstens arbete med barn och unga. Mer kommer att klarna när den nya socialnämnden börjat sitt arbete nu efter nyår och beslut om inriktning och ny verksamhetsplan tas, påpekar Hilde Wiberg.

– Helst skulle vi börja jobba redan nu, politikerna har ju varit tydliga med sin önskan om ökad närvaro av socialtjänst i skolan, säger Hilde Wiberg.

Av jobbannonserna går dock att utläsa hur kommunen tänker sig att arbetet i skolorna ska fungera och vad det ska kunna leda till. Syftet med tjänsterna är enligt annonsen att tidigt fånga upp barn och ungdomar i riskzon för droger och andra normbrytande beteenden. Socialarbetarna ska ha sin vardagliga arbetsplats på grundskolorna i området och fördela sin arbetstid mellan skolorna, i nära samarbete med övriga ungdomsjouren.

Socialarbetarna i skolan ska möjliggöra ett ”helhetsperspektiv med barnen i fokus genom samordning av insatser, en nära ingång till familjen, ett bredare kontaktnät, snabba kontaktvägar med socialtjänst och polis samt möta barnet i fler miljöer; både skola, fritid och i hemmet.”, står det vidare i annonsen.

På julafton kunde UNT avslöja att finansieringen av det 89-punktsprogram för ett tryggare Gottsunda och Valsätra var oklar, sedan statsbidrag till insatser som ska minska segregation tagits bort ur statsbudgeten för 2019. Socialarbetarna i skolan är en del av den satsningen. Men enligt Hilde Wiberg har hon inte fått några signaler om att rekryteringarna skulle vara i fara och riskera att dras in.

– Jag har frågat om det och ansvariga politiker har varit tydliga med att det här ska genomföras ändå, säger hon.

Skolan vinnare i budgeten

I Uppsala kommuns budget för 2019 som det nya mittenstyret (S, L och MP) lagt är skolan den stora vinnaren. De extra miljoner som skolan får ska användas till bland annat fler lärarassistenter, bättre elevhälsa och socialarbetare i skolorna.

Socialarbetarna kommer att bli en del av Uppsala ungdomsjour. Jouren består i dag av socionomer och behandlingsassistenter och har som mål att förhindra och minimera brott, droganvändning och riskbeteenden bland ungdomar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Alexander Ekström Niklas Skeri

Ämnen du kan följa