Skytteanska priset tilldelas amerikan

Skytteanska priset i statskunskap tilldelas i år professor Margaret Levi vid Stanford university och Washington university i USA. Hon blir den 25:e mottagaren av det prestigefulla priset sedan starten 1995.

28 mars 2019 12:58

Margaret Levi får priset för att, som det heter i priskommitténs motivering, "med en förening av teoretiskt skarpsinne och historisk kunskap ha skapat förståelse för varför medborgarna accepterar statlig tvångsmakt".

Skytteanska priset delas ut av Skytteanska stiftelsen vid Uppsala universitet och tilldelas den som gjort det "mest värdefulla bidraget till statskunskapen". Prissumman, en halv miljon kronor, tas ur en fond som stiftelsen förvaltar.

Margaret Levi mottar priset, som ibland kallas för statskunskapens Nobelpris, vid en ceremoni i Uppsala 28 september.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross