Skräpberget efter valborg

Runt 130 000 personer genererade drygt 8,2 ton sopor i Ekonomikumparken under valborgsfirandets fyra dagar i fjol. Samordnarna i Uppsala räknar med stor nedskräpning även i år och har en mängd sätt att bemästra hållbarhetens alla utmaningar.

28 april 2019 22:01

Många av de 130 000 personer som årligen deltar i valborgsfirandet i Uppsala samlas längs med Fyrisån, i Ekonomikumparken, Slottsbacken eller någon av Uppsalas många andra parker och grönytor. Trots att nedskräpning är olagligt finns det ett tydligt avtryck kvar när festen är slut.

Efter valborgsfirande 2018 plockade 400 deltagare från det lokala föreningslivet drygt 8,2 ton sopor. Mängden sopor i Ekonomikum under valborg halverades dock jämfört med 2017.

Samordnarna bakom valborgsfirandet i Uppsala räknar med att det även i år kommer att produceras flera ton sopor.

– Vi har en grupp inom samordnarna som enbart jobbar med miljöfrågor för att få ett så hållbart valborgsfirande som möjligt, säger Elin Winberg, projektledare för valborg på Destination Uppsala.

Det vidtas flera åtgärder för att hantera valborgsfirandet hållbart. Så många som 65 extra sopkärl för brännbara och miljöfarliga sopor placeras ut i centrala Uppsala. Bara i Ekonomikumparken placeras det ut 36 extra sopkärl utöver de som redan finns i parken. Sen tillkommer det även extra wellpappkartoner till föreningar som på dagen går och samlar skräp och sopor i centrala Uppsala.

– Det placeras även ut extra sopkärl och glasigloos i Ekonomikumparken för att det ska vara enkelt att göra rätt – det ska aldrig vara långt till att slänga sopor, säger Elin Winberg.

Även forsränningen har med åren blivit mer klimatsmart. Under förra året samlades 70 av 120 flottar in som kunde återanvändas till årets forsränning.

En annan viktig part i det klimatsmarta valborgsfirandet är Kuratorskonventet som uppmanar alla studentnationer att spara och ta tillvara på de drygt 60 000 vattenflaskorna som delas ut till nationerna i kampanjen "Varannan vatten". Vattnet i sin tur köps in klimatsmart och fraktas från Bergslagen.

Förra året deltog drygt 400 personer från 22 idrottslag och 16 föreningar i arbetet med att städa bland annat Ekonomikumparken och andra delar av Uppsala efter valborgshelgen. I år är deltagarantalet ungefär lika stort. Merparten kommer att arbeta i Ekonomikumparken, framför allt dagen efter valborg. Drygt 180 personer kommer att hjälpa till på andra platser i centrala Uppsala. På valborgsmässoafton är även kommunens egen personal ute och städar.

Avfallborg i siffror

8,2 ton så mycket avfall plockades totalt i Ekonomikumparken under 2018 års valborgsfirande.

442,5 säckar plockades under valborg 2018: 298 brännbart, 119 icke-brännbart, 18 säckar pant, 7,5 miljöfarligt avfall.

400 personer från lokala föreningar plockar skärp och sopor i centrala Uppsala i samband med valborgshelgen.

70 av 120 flottor återanvänds från förra årets forsränning.

Källa: Valborgsguiden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Rydell